№ 2 (34) 2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СЛУХАЧІВ У ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
В. Басанець, О. Хардікова, Н. Колотова 3-9
КРИТЕРІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
С. Бурий 10-17
CУЧАСНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Т. Ваколюк, О. Войтюк 18-24
УПРАВЛІНСЬКІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ PDF
О. Величко 25-32
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Н. Вербин 33-39
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВОДОЛАЗІВ-ПІДРИВНИКІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Г. Гапоненко 40-45
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В ХОДІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
М. Гніденко 46-58
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОНЯТТЯ PDF
С. Голівець 59-66
РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Н. Довгань 67-75
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ (ЗА ДОСВІДОМ АТО) PDF
П. Жупінський, І. Сівоха 76-82
ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – НОВІ ВИКЛИКИ PDF
А. Зельницький, О. Заболотний 83-92
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Г. Капосльоз, В. Невмержицький, О. Рибчук, О. Розумний 93-102
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
І. Ковальчук 103-109
МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ АД’ЮНКТІВ PDF
І. Козубцов 110-118
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ВИМІРАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ю. Красильник 119-127
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
В. Крикун 128-137
ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСВІД АТО PDF
Л. Кримець 138-145
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ТЕМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
А. Кучерявий, І. Кузьмич, О. Мітягін 146-152
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Олійник 153-161
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Ю. Ольшевський, В. Колесник, Р. Серветник 162-170
СИСТЕМА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІНЛЯНДІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
О. Пашкова 171-175
НАДМІРНА ВАГА ТІЛА ЯК ПОКАЗНИК ЗНИЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я PDF
О. Петрачков 176-183
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ PDF
Ю. Приходько 184-196
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
О. Рибчук 197-206
.ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З СИСТЕМНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ PDF
В. Родіков 207-212
ШЛЯХИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ОСНОВИ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ВВНЗ PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва 213-219
МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
О. Скрябіна 220-225
СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Н. Тарасенко 226-233
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ PDF
О. Топчій 234-242
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗАПАСУ PDF
І. Черкун 243-249
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
П. Чурмантаєв 250-259
ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТНО ТАКТИЧНОГО РІВНЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ PDF
В. Шемчук 260-267
АНТИКОРУПЦІЙНА ОСВІТА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Л. Бакунчик 268-273
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН ПСИХОМОТОРНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
А. Брик 274-280
ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
І. Романюк, В. Богайчук 281-288
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ PDF
В. Ягупов, П. Жупінський 289-302