ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСВІД АТО

Л. Кримець

Анотація


Сучасний керівник має формувати управлінську діяльність на основі принципів відповідальності, аподиктичності, професіоналізму, демократизму та толерантності, що вимагає від керівника розвитку численних професійних компетентностей. Гендерна компетентність військового керівника – це обізнаність у сфері гендерної політики держави та здатність організовувати практичну професійну діяльність з позиції гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків і жінок у Збройних Силах та безпосередньому соціальному оточенні. 


Ключові слова


військовий керівник; гендер; професійна компетентність; гендерна компетентність; освітній простір; управління; стратегічне управління.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Актуальні питання ідеології та ідеологічної роботи в українському війську: монографія / Алещенко В.І., Баранівський В.Ф., Кобзар А.О., Кримець Л.В. / під заг. ред. В.Ф. Баранівського. – К: Золоті ворота, 2014. – 235 с.

2. Гендерний портрет українського суспільства. Аналітичне дослідження/За заг. ред Н. Світайло, В. Павленка, А. Костенко. – Суми: Видавництво СумДу, 2009. – 58 с.

3. Зернецька О. Гендерна політика у сфері академічної науки / О. Зернецька / // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 116–127.

4. Дубчак Н.І. Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики / Н.І. Дубчак/ // Стратегічні пріоритети, № 4 (9), 2008 р. – С.187–192.

5. Жінки центральної та східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. Наук. Праць / за ред. Г. Грінченко. – Київ: ТОВ “АРТ КНИГА”, 2015. – 2015. – 335 с.

6. Резолюція РБ ООН 1325 (2000), прийнята РБ ООН на 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_669.

7. Ягупов В.В. Комунікативна компетентність і проблема подолання бар’єрів спілкування між представниками різних національностей / В.В. Ягупов, В.Ф. Нога. // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави: [інформаційно-аналітичний бюлетень / гол. ред. Дічек О.І.]. — Київ. — 2008. — № 8. — С. 64-67.

8. Ягупов В.В. Модель професійної комунікативної компетентності магістрів військового управління в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] / В.В. Ягупов, В.Ф. Нога. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2010_2_23.pdf

9. Gayle R. The traffic in women: Notes on the “political economy” of sex // Toward an Antropology of Women. N.Y., 1975.

10. Gender makes sense: the way to improve your mission/Civil-Military Cooperation Centre of Excellence/edited by Bert Kuijpers. –Netherlands, 2008. – 50 p.

11. Lackenbauer H., Langlais R. Review of the Practical Implications of UNSCR 1325 for the Conduct of NATO-led Opreations and Missions. Full Report/Swedish Defense Research Agency (FOI), 2013. – 92 p.

12. Woodward R. Sexing the soldier: the politics of gender and the contemporary British Army.London: Routledge, 2007. – 144 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.