DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/243-249

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗАПАСУ

І. Черкун

Анотація


У статті розглянуто етапи організації і проведення педагогічного експерименту. Розкрито шлях констатувального та формувального експерименту Узагальнені результати експериментального дослідження формування військово-спеціальної компетентності у процесі військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу. Доведено достовірність отриманих результатів за допомогою методів математичної статистики.


Ключові слова


компетентність; військово-спеціальна компетентність; формування; методика.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Морозов С.М. Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу вищих навчальних закладів / С.М. Морозов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 1 (66). – С. 127–137.

2. Олійник Л.В. Основи побудови методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 4 (69). – С. 178–190.

3. Подтергера Є.М. Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів: дис... канд. пед. наук: – 13.00.04 / Подтергера Євген Миколайович. – Одеса, 2007. – 198 с.

4. Торічний О.В. Теоретико-методичні засади формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)” / О.В. Торічний. – К., 2013. – 38 с.

5. Чабаненко В.П. Особливості організації військово-педагогічного процесу на кафедрах військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів / ВП. Чабаненко // Збірник наукових праць: Військова освіта – 2007. – Вип. 2 (20). – С. 32–39.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.