DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/268-273

АНТИКОРУПЦІЙНА ОСВІТА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Л. Бакунчик

Анотація


У статті висвітлено проблему антикорупційної освіти в Україні загалом та у Міністерстві оборони України зокрема. Акцептовано увагу на діяльність наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, впровадження до навчального процесу курсу з питань запобігання корупції, проведення міжнародного антикорупційного тижня.


Ключові слова


корупція; запобігання корупції; антикорупційне навчання; антикорупційна програма; оборонна сфера.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції; міжнародний документ від 31 жовтня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

2. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією: міжнародний документ від 27 січня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101

3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

5. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

5. Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF

6. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) / М. І. Мельник : монограф. – К. : Юридична думка, 2004. – 400 с.

7. Заросило В. О. Система вивчення законодавства про корупцію та напрями її розвитку / В. О. Заросило // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. - № 2. – С. 181–184.

8. Про затвердження змін до антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015–2017 роки: наказ Міністерства оборони України  від 12 травня 2016 року № 254 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/coruption/zavd_zahodu.pdf

9. Антикорупційна програма Міністерства оборони України на 2015–2017 роки, затв. наказом МО України від 30 липня 2015 року № 374 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/public_discussion/project_antikr_08072015.pdf

10. Чорний В.С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія / В.С. Чорний. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. – 368 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.