DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/46-58

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В ХОДІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

М. Гніденко

Анотація


Досліджуються основні закономірності організації природничо-наукового пізнання в ході навчального процесу виходячи із існуючої навчально-педагогічної практики. Пропонується варіант подолання його антисистемності та переходу до цілісного осягнення смислових цінностей в результаті природного розвитку людини та її вищих психічних функцій в межах об’єкта пізнання.


Ключові слова


природний розвиток; синергетика; саморегуляція та самоорганізація; гуманістичний підхід до навчання;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виготський Л.С. Педагогическая психология. / Л.С. Виготський. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

2. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. / Л.Н. Гумилев. – М.: Мысль, 1992. – 781 с.

3. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. / Д.Б. Эльконин. – М.: Институт практической психологии, 1995. – 416 с.

4. Клацки Р. Память человека. Структура и процессы. / Р. Клацки. – М.: Мир, 1978. – 319 с.

5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. / В.С. Лутай – К.: Центр “Магістр –S” Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.

6. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. / Ж. Паже. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.

7. Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании. / В.А. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1983. – 224 с.

8. Тойнби А. Постижение истории. / А. Тойнби – М.: Прогресс, 1991. – 786 с.

9. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології / К.Д. Ушинський. // Вибрані педагогічні твори. В 2-х томах. Т. № I. Теоретичні проблеми педагогіки. – К.: Радянська школа, 1983. – 488 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.