DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/93-102

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Г. Капосльоз, В. Невмержицький, О. Рибчук, О. Розумний

Анотація


У статті представлено досвід організації професійного розвитку науково-педагогічних працівників (НПП) в системі післядипломної освіти США, Англії, Німеччині, Франції, Японії та Республіці Білорусь. У розмаїтті підходів визначено ключові суб’єкти що беруть участь у професійному розвитку науково-педагогічних працівників, форми організації заходів їх підготовки, підходи щодо формування програм підготовки НПП в системі післядипломної освіти, особливості й умови їх реалізації та забезпечення ефективності.


Ключові слова


професійний розвиток; науково-педагогічні працівники; система післядипломної освіти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Капосльоз Г.В. Досвід організації підготовки докторів філософії у деяких країнах європейського союзу / Г.В. Капосльоз, О.О. Рибчук, А.О. Савченко // Військова освіта: зб. наук. праць. ‑ К., 2016. ‑ № 1 (33). ‑ С. 132‑141.

2. Обґрунтування перспективної системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для Збройних Сил України: звіт про складову частину НДР шифр “Підготовка-В” (проміжний) / Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: НАСВ, 2016. – 77 с.

3. Аналіз існуючої системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників: звіт про складову частину НДР шифр “Підготовка-В” (проміжний) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса : ВА, 2016. – 83 с.

4. Особливості підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників поза магістратурами й ад’юнктурами (аспірантурами): звіт про складову частину НДР шифр “Підготовка-В” (проміжний) / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. – К. : ВІТІ, 2016. – 95 с.

5. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

6. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. – М.: Сфера, 2001. – 480 с.

7. Колеснікова О.В. Соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота в школі / О.В. Колеснікова. – Харків: ТОВ “Славена”, 2010. – 136 с.

8. Eraut A.M. Developing professional knowledge withina client – centered orientation. In Guskey T. Huberman M. (Eds.).New paradigms and practices in Professional development. – New York: Teachers College Press. – 1995. – с. 625.

9. Чорна О. Сучасні тенденції підготовки та підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (на прикладі відповідного досвіду Великої Британії) / О. Чорна // Наукові записки Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010 – Вип. 88. – С. 273‑276.

10. Die besten Hochschulen in Deutschland // Stern. 2001. – Heft 17. – S. 5768.

11. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности обучения социальной работе / Н.М. Платонова. – СПб: С-Петербургский ун-т, 2001. – 168 с.

12. Подготовка к преподавательской деятельности  в высшей школе (июнь — декабрь 2005 г.)/ [А.М. Алтайцев, Д.И. Губаревич, У.Ф. Карпиевич]– Минск: Белорусский государственный университет, Центр проблем развития образования БГУ, 2005. - Аналитический обзор № 12. – [Електронний ресурс] – www.bsu.by/ru/sm.aspx?guid=129543.

13. Современное состояние и дальнейшее развитие системы подготовки военных кадров в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Сайт “Министерство обороны Республики Беларусь”. – Режим доступа: http://www.mod.mil.by/pressa.htm.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.