DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-2/146-152

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ТЕМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

А. Кучерявий, І. Кузьмич, О. Мітягін

Анотація


Стаття присвячена розв’язанню проблеми цілісності підготовки до реформування військової освіти в умовах системних змін у Збройних Силах України. Сформульовано засадничі принципи визначення напрямів і тем науково-педагогічних досліджень у галузі військової освіти: актуальності, сучасності, системності, послідовності та наступності, практичної затребуваності результатів досліджень і можливості їх впровадження в практику освітньої та наукової діяльності навчальних закладів. З’ясовано вимоги керівних документів, що закладені в основу реформ Збройних Сил України та стосуються військової освіти. Встановлено найбільш актуальні напрями науково-педагогічних досліджень, відповідні теми та цільові орієнтири.


Ключові слова


Збройні Сили України; реформа; дослідження; військова освіта; принципи; напрям; тема.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Науменко М.І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона. – 2009. – № 1. – С. 40–50.

2. Радецький В.Г., Телелим В.М., Даник Ю.Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення системи військової освіти / В.Г. Радецький., В.М. Телелим, Ю.Г. Даник // Наука і оборона. – 2009. – № 1. – С. 15–18.

3. Черних Ю.О. Військова освіта України: стан, проблеми, перспективи інноваційного розвитку / Ю.О. Черних // Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. – 2011. – №. 4. – С. 13–21.

4. Моісєєнко О.М. Інтеграція військової та цивільної освіти – співпраця на користь суспільства / О.М. Моісєєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nudu.io.ua/s410297/integraciya_viyskovoe_ta_civilnoe_osviti

5. Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016–20137

6. Порев С.М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництва знань [монографія] / С.М. Порев. – Київ: Хімджест, 2012. – 384 с.

7. Університетська наука та інноваційний розвиток економіки // Доповідь ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згуровського на Міжнародному інноваційному форумі країн СНД 27 вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kpi.ua/1132-photo

8. Закон України “Про вищу освіту” // Голос України. – 2014. – № 148.   С. 9– 19.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 “Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.