ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США

Автор(и)

  • О. Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594
  • А. Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • В. Оліферук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0722-7561
  • Н. Шабатіна Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5066-9517

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/57-69

Ключові слова:

педагогічна діяльність, викладач, професіоналізм, компетентність, кваліфікація, континуум, вищий військовий навчальний заклад.

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти та особливості функціонування системи підготовки викладачів до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах США. На підставі аналізу наукових публікацій з даної проблематики сформульовано тенденції розвитку системи підготовки викладацького складу як безперервного процесу професійно-педагогічного вдосконалення та розвитку особистості педагога. За результатами аналізу досвіду США з питань підготовки до педагогічної діяльності та підвищення професійної кваліфікації викладачів пропонуються напрями його використання у вітчизняних вищих військових навчальних закладах.

Біографії авторів

О. Васильєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Oleksandr Vasyliev

А. Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор

В. Оліферук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Volodymyr Oliferuk

Н. Шабатіна, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Nadiya Shabatina

Посилання

Vitvyzka, S.S. (2003) Osnovy pedagogiky vyschoy shkolu: metod. posib. [Framework of the higher educational pedagogy: methodological guide].Kiev: Zentr navchalynoy literatyru. 316 (in Ukrainian).

Gura, O.I. (2006) Psihologo-pedagogichna kompetentnist vukladacha vuschogo navchalnogo zakladu: teoretiko-metodologichy aspekt: monografiyu [Psychological and pedagogical competence of the higher educational establishment teacher: theoretical and methodological aspect: monograph]. Zaporizhzhuy: GU “ZIDMU”. 332 (in Ukrainian).

Dubasenuyk, О.А. (2003) Profesiyna pidgotovka vchiteluy do pedagogichnoy diuylnosti: monografiyu [Professional training of a teacher for educational process: monograph].Zhitomir: Zhitomirkiy derzh. ped. University. 192 (in Ukrainian).

Isaev, I.F. (2002) Professionalyno-pedagogicheskuy kultura prepodavatelyu [Professional and pedagogical culture of a teacher].Moscow: Academia. 208 (in Russian).

Kirichuk, J.V., Horev, I.V., Trusov, E.V., Karpova-Chemeris, L.І. (2005) Profesiyna pedagogika: navch. posib. [Professional pedagogy: handbook].Kiev: NАDU. 120 (in Ukrainian).

Klarin, M.V. (1989) Pedagogicheskie tehnologuy v uchebnom protzessi: analiz zarubezhnogo oputa [Pedagogical technology in the educational process: analysis of international practices].Moscow: Znanie. 80 (in Russian).

Kostina, N.I. (2000) Professionalyno-pedagogicheskuy podgotovka prepodavateluy vusshey shkoluUSA[Professional teacher training in the higher educational establishments of theUSA]: avtoreferat dis… kand. ped. nauk: 13.00.08. .Belgorod. 23 (in Russian).

Korsak, K.V. (1997) Svitova vuscha osvita. Porivnuynnuy i vuznachennuy zakordonnuh kvalifikazciy i diplomov: monografiyu [International higher education. Comparison and definition of foreign qualifications and degrees: monograph].Kiev: MAUP-МКА. 208 (in Ukrainian).

Kuzmina, N.V. (1985) Sposobnosti, odarennost, talant uchiteluy [Abilities, aptitude and talent of a teacher].Leningrad. 216 (in Russian).

Kuzmina, N.V., Rean, А.А. (1993) Professionalizm pedagogicheskoy deuytelnosti [Professionalism in the educational activity]. Sankt-Peterburg. 172 (in Russian).

Luss, E.Y. (2001) Aktualni problemu pedagogiku vyschoy viyskovoy shkolu [Current challenges of the higher military education pedagogy]. Harkiv: HVU. 423 (in Ukrainian).

Markova, A.K. (1996) Psihologiuy professionalizma [Psychology of professionalism].Moscow: Mezhdunarodnuy zentr “Znanie”. 308 (in Russian).

Navrozykiuy, O.I. (2000) Vyscha shkolaUkraine v umovah transformazii suspilystva: monografiyu [Higher education ofUkraine in the context of the society transformation: monograph]. Harkiv: Osnova. 240 (in Ukrainian).

Nechaev, N.N. (1988) Psihologo-pedagogicheskie osnovu formirovaniuy professionalynoi diuylnosti [Psychological and pedagogical framework of the professional activity formation].Moscow: MGU. 166 (in Russian).

Neschadim, М.І. (2003) Viyskova osvitaUkraine: istoriuy, teoriuy, metodologiuy, praktika [Military education ofUkraine: history, theory, methodology and practice].Kiev: Vudavnucho-poligrafichnuy zentr “Kievskiuy university”. 852 (in Ukrainian).

Neschadim, М.І. (2002) Sistemy pidgotovky viyskovuh fahivtsiv u zarubizhnyh krainah [Military experts training systems abroad] // Viyskova osvita: Zbirnuk naukovuh prats.Kiev: МОUkraine, № 9, S. 76-103. (in Ukrainian).

Novikov, V.N. (1999) Razvitie teorii i praktiky voenno-pedagogicheskogo obrazovaniy [Development of the theory and practice of the military pedagogical education].Moscow: VА RVSN im.PetraVelikogo. 167 (in Russian).

Oleynik, L.V. (2011) Psihologo-pedagogichna kompetentnist viyskovogo kerivnyka: navch. posib. [Psychological and pedagogical competence of the military leader: handbook].Kiev: NUOU. 188 (in Ukrainian).

Pastuhov, V.P. (1983) Nauchno-pedagogicheskie kadry vyschoy shkolu [Academic staff of the higher educational establishments] /Kiev: Vyscha shkola. 313 (in Russian).

Pedagogichna tvorchist, maysternist, professionalizm u systemi pidgotovky osvituynskyh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy: monografiyu [Pedagogical creativity, skills and professionalism in the system of teachers’ training: achievements, challenges and perspectives: monograph] (2015). / Kerivn. avt. kol. N.V. Guziy.Kiev: Vyd-vo NPU imeni М.P. Dragomanova. 432 (in Ukrainian).

Semychenko, V.А. (2004) Psihologiuy hedagogichnoy diuylnosti: navch. posib. [Psychology of education: handbook].Kiev: Vyscha shkola. 336 (in Ukrainian).

Slastenin, V.А. (2002) Pedagogika: uchebnoe posobie [Pedagogy: handbook].Moscow: Idatelyskiy dom “Academia”. 576 (in Russian).

Horev, І.О. (2004) Diyalynist vykladacha yak subyekta osvitnyogo protzesu [Work of a teacher as a subject of the educational process].Kiev: Naukovo-metodychnuy zentr vyschoy osvity. 195 (in Ukrainian).

Horev, І.О. (2004) Didaktika vyschoy viyskovoy shkolu: navch. posib. [Didactics of the higher military education: handbook].Kiev: NAOU. 160 (in Ukrainian).

Chumichoyv, N.G. (1980) Kritycheskiy analiz sistemy podgotovky ofitzerskogo sostava Vooruzhennyh SilUSA[Critical analysis of the US Army officers training system]: avtoreferat dis… kand. ped. nauk: 13.00.08.Moscow: VPA. 23 (in Russian).

Yagupov, V.V. (2000) Teoriya і metodyka viyskovogo navchannya: monografiyu [Theory and methodology of the military training: monograph].Kiev: Tandem. 380 (in Ukrainian).

Barnett, R. (1990) The idea of higher education.Milton Keynes: Open University Press. 244 p. (in English).

TheAirForceAcademy. (1990) Colorado Springs. 156 p. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ