№ 1 (39) 2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Русский)

Зміст

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ PDF
Р. Бакуменко 8-16
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ КОРДОНУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
А. Балендр 17-28
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ ЛАТВІЯ PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних 29-42
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ФРАНЦІЇ PDF
С. Богунов, Н. Вавілова, Ю. Приходько 43-56
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США PDF
О. Васильєв, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна 57-69
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБРИСУ ОФІЦЕРА МАЙБУТНЬОГО: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна 70-81
ЯКІСТЬ ВІДБОРУ ОФІЦЕРІВ ЗС УКРАЇНИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АД’ЮНКТУРАХ ВВНЗ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна 82-92
ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ PDF
О. Войтех 93-101
АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ PDF
О. Голубєва, O. Kітура, O. Розумний, А. Фатальчук 102-111
HACKATHON ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ PDF
А. Зінченко, І. Зінченко 112-119
ДОСВІД ОСВОЄННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ PDF
Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька 120-132
ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА PDF
О. Красницька 133-141
КАР’ЄРНІ ТЕРМІНИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АД’ЮНКТУРІ PDF
В. Колесник, Р. Серветник 142-149
ЕТИЧНІ КОДЕКСИ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРОТИДІЇ ҐЕНДЕРНІЙ ДИСКРИМІНАЦІЇ PDF
Л. Кримець, Р. Калениченко, 150-160
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
О. Лазоренко 161-172
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
А. Лігоцький 173-184
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА PDF
С. Нехаєнко 185-196
ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА – ВІЙСЬКОВИКА PDF
К. Панасюк 197-203
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ PDF
О. Рибчук 204-213
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
О. Устименко, Г. Капосльоз, М. Полторак 214-226
РОЛЬ НАУКИ В МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Чорний 227-237
СТОМЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ НАПРУЖЕНІЙ М’ЯЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Шемчук 238-245
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
В. Школяренко, І. Рудніцький 246-256