DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/82-92

ЯКІСТЬ ВІДБОРУ ОФІЦЕРІВ ЗС УКРАЇНИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АД’ЮНКТУРАХ ВВНЗ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна

Анотація


У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення якості відбору офіцерів Збройних Сил України для навчання в ад’юнктурах ВВНЗ, науково-дослідних установ та надано пропозиції щодо внесення змін у відповідну нормативно-правову базу.


Ключові слова


науковий ступінь; доктор філософії; ад’юнктура; ад’юнкт; анкетування; якість освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehichnyi oboronnyi biulleten : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016 r. № 240/2016. [Strategic Defense Bulletin of Ukraine : Decree of President of Ukraine from 6.06.2016 р. № 240/2016.] (2017) P. 10. (in Ukraine).

Derzhavna Prohramma rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.03.2016 r. № 73/2017. [State program of Armed Forces of Ukraine development till 2020 : Decree of President of Ukraine from 22.03.2016 р. № 73/2017.] (2017) P. 10. (in Ukraine).

Kontseptsii viiskovoi kadrovoi polityky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy na period do 2020 roku : zatv. nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 26.06.2017 r. № 342 [Conception of Military Personnel Policy in Armed Forces of Ukraine till 2020 : prov. Directive Of Ministry of Defence of Ukraine 26.06.2017] (2017) P. 10–12. (in Ukraine)

Zelnytskyi, A. M. Zabolotnyi, O. A. Prykhodko, Yu. I. ta in. (2017), Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy : nauk.-metod. posib. / za zah. red. I. V. Toloka [Monitoring of Quality of Training of Military Professionals in Higher Military Educational Institutions and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of Armed Forces of Ukraine], 120 p. (in Ukraine)

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. [On Higher Education : Law of Ukraine from 01.07.2014. № 1556-VII] (2017) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2. (in Ukraine)

Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 24.02.2017 № 115 “Pro zatverdzhennia osoblyvostei pidgotovky zdobuvachiv vyschoi osvyty stupenia doktora filosofii ta doktora nayk y vyschyh viiskovyh navchal’nyh zakladah (naykovo-doslydnyh ystanovah) Ministerstva oborony Ukrainy” [Decree of Minister of Defence of Ukraine“On Approvement of Peculiarities of Training of Candidates for Higher Education of Doctor of Philosophy and Doctor of Science Degree in the Higher Military Educational Institutions (Research Institutions) of Ministry of Defence of Ukraine”].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегічний оборонний бюллетень : Указ Президента України від 6.06.2016 р. № 240/2016.

2. Державна Программа розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : Указ Президента України від 22.03.2016 р. № 73/2017

3. Концепція військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року : затв. наказом Міністерства оборони України від 26.06.2017 р. № 342.

4. Зельницький А.М., Заболотний О.А., Приходько Ю.І. та ін. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. І. В. Толока. Харків : ХНУПС, 2017. 120 с.

5. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 15.11.2017).

6. Наказ Міністра оборони України від 24.02.2017  № 115 “Про затвердження особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.