ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/204-213

Ключові слова:

спеціальна дисципліна, викладання, метод, цілепокладання, слухач, курсант .

Анотація

Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів вищих військових навчальних закладів та визначенню особливостей викладання спеціальних дисциплін у вищій військовій школі. Висвітлено погляди сучасних дослідників на проблему викладання спеціальних дисциплін у вищій школі. На основі аналізу та узагальнення стандартів вищої освіти визначено сутність відмінності спеціальних дисциплін. Обґрунтовано особливості у викладанні спеціальних дисциплін, а саме: перспективну спрямованість, зорієнтованість на розвиток озброєння, військової техніки та способів їх застосування, тактики дій відповідних підрозділів в умовах сучасного збройного конфлікту; широкий спектр цілей які мають бути враховані та досягнуті.

Обґрунтовано три основних аспекти, що визначають цілі фахової підготовки при вивченні спеціальних дисциплін, а саме ціннісно-орієнтаційний, когнітивно-змістовий та практично-діяльнісний. Запропоновано систему методів, що відповідають цілям фахової підготовки та враховують визначені особливості викладання спеціальних дисциплін, дозволяють поетапно та всебічно розвивати здатність та готовність офіцера до майбутньої військово-професійної діяльності.

Біографія автора

О. Рибчук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Посилання

Oliinyk, L.V. (2014). Metodychni zasady navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin mahistriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia. [Methodical principles of training military-special disciplines of masters of military-social management]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Kyiv. NUOU, №3 (40). S. 122-127. (in Ukrainian).

Yahupov, V. V., Kryshtal, M. A. (2012). Pedahohichna tekhnika vykladachiv viiskovo-spetsialnykh dystsyplin. [Pedagogical technique of teachers of military-special disciplines]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Vyp. 5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_25 (Data zvernennia: 25.05.2019). (in Ukrainian).

Barbinov, V.V. (2018). Orhanizatsiia fakhovoho navchalnoho seredovyshcha u protsesi vyvchennia spetsialnykh dystsyplin u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh. [Organization of a professional educational environment in the process of studying special disciplines in vocational schools]. Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, vyp. 138. S. 22-27. (in Ukrainian).

Zatverdzhenni standarty vyshchoi osvity. [Approval of higher education standards]. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (Data zvernennia: 25.05.2019). (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi, V.O. (1976). Vybrani tvory v 5-ty t. T. 4. [Selected works in 5 t. T. 4.]. Kyiv, «Radianska shkola», 640 s. (in Ukrainian).

Bobylov, V.Ie., Zaika, L.A., Zinchenko, Yu.M. ta in. (2015). Metodyka pidhotovky ta provedennia navchalnykh zaniat z operatyvno-taktychnykh dystsyplin z vykorystanniam zasobiv imitatsiinoho modeliuvannia boiovykh dii. [Methodology of preparation and conducting of training sessions on operational-tactical disciplines using means of simulation of combat operations]. Pid zahaln. red. S.M. Salkutsana: metodychnyi posibnyk. Kyiv : NUOU, 26 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ