ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ ЛАТВІЯ

Автор(и)

  • С. Богунов Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Україна https://orcid.org/0000-0002-4946-1604
  • О. Черних Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9865-5598
  • Ю. Черних Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-0780-6627

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-1/29-42

Ключові слова:

система військової освіти, збройні сили Латвії, мережа військових навчальних закладів, досвід підготовки офіцерів.

Анотація

У статті розглянуто досвід підготовки офіцерів для збройних сил республіки Латвія. Проаналізовано моделі побудови кар’єри офіцера, починаючи з присвоєння первинного офіцерського звання до присвоєння військового звання вищого офіцерського складу. Наведено відомості щодо існуючої мережі військових навчальних закладів для підготовки офіцерів тактичної, оперативної та стратегічної ланок військового управління сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морських сил. Наведено вимоги для вступників до військових навчальних закладів різних ступенів підготовки. Означені варіанти організації підготовки офіцерів на первинні посади призначення. Проведено аналіз змісту підготовки офіцерських кадрів для різних видів збройних сил та певних рівнів військового управління. 

Біографії авторів

С. Богунов, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

кандидат технічних наук

Ю. Черних, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Chernih Yu.O., Chernih .O.B (2019) Sistem pidgotovki viyskovih fahivtsiv u viyskovih navchalnih zakladah zbroynih sil respubliki Latvia [System of militarys’ training in the military educational establishments of the republic of Latvia].– Military institute of Taras Shevchenko National University of Kiev, vip. № 63, (in Ukrainian).

Militārā dienesta likums.- Available at: https://likumi.lv/doc.phpid=63405, (in Latvian).

Apstiprināta ar aizsardzības ministra gada 06.11.2012. pavēli Nr. 185.- Available at: http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Ministrija/Struktura_personals/2018/Person_-politika.ashx, (in Latvian).

Nacionālo bruņoto spēku likums.- Available at: https://likumi.lv/doc.phpid=1583, (in Latvian).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 Rīgā 2010. gada 23 may. (prot. Nr.27, §11.) Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām.- Available at: https://likumi.lv/ta/id/291004, (in Latvian).

Ministru kabineta noteikumi Nr.775 Rīgā 2010. gada 17 augustā (prot. Nr.42, §1) Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem.- Available at: https://likumi.lv/ta/id/215318, (in Latvian).

Latvijas Republikas Satversme.- Available at: https://likumi.lv/doc.phpid=57980, (in Latvian) .

Izglītības likums (pieņemts 29.10.1998., stājies spēkā 01.06.1999.) // Latvijas Vēstnesis Nr. 343/344 (1404/1405) 17.11.1998., ar grozījumiem līdz 15.11.2012. // Latvijas Vēstnesis Nr. 190 (4793) 04.12.2012, (in Latvian).

Augstskolu likums (pieņemts 02.11.1995., stājies spēkā 01.12.1995.) // Latvijas Vēstnesis Nr. 179 (462) 17.11.1995. ar grozījumiem līdz 21.02.2013. // Latvijas Vēstnesis Nr. 40 (4846) 26.02.2013, (in Latvian).

Izglītības likums.- Available at: https://likumi.lv/-doc.php?id=50759, (in Latvian).

Ministru kabineta noteikumi Nr.576 Rīgā 2015. gada 24 augustā (prot. Nr.50, §11) Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu.- Available at: https://likumi.lv/ta/id/276738, (in Latvian).

Ministru kabineta noteikumi Nr.774 Rīgā 2014. gada 16 decembrī (prot. Nr.71, §1) Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības Noteikumi.- Available at: https://likumi.lv/ta/id/271229, (in Latvian).

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.- Available at: http://www.naa.mil.lv, (in Latvian).

Studijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un dienesta gaita Nacionālajos bruņotajos spēkos.- Available at: http://www.naa.-mil.lv/Studijas.aspx, (in Latvian).

Defense Academy is waiting for cadets. - Available at: http://www.grani.lv/latvia/50886-akademiya-oborony-zhdet-kursantov.html, (in Russian).

Profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks”.- Available at: http://www.naa.mil.lv/-Studijas/KSVP.aspx, (in Latvian).

Virsnieka speciālista pamatkurss.- Available at: http://www.naa.mil.lv/Studijas/Virsnieka-specialista_kurss.aspx, (in Latvian).

Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība”. - Available at: http://www.naa.mil.lv/Studijas/Ma%C4%A3istra%20studiju20prog-ramma.aspx, (in Latvian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ