DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/65-71

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНИНА; ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ-ПАТРІОТА

О. Голубєва, О. Мітягін, В. Коваленко

Анотація


У статті проводиться аналіз фактологічних перетворень системи національно-патріотичного виховання молоді та проблеми її реалізації. Визначено національну ідею українського суспільства. Досліджено вплив “європейського виміру” на систему національно-патріотичного виховання молоді. Розглянуто педагогічні підходи щодо покращення національно-патріотичного виховання майбутніх захисників Вітчизни.


Ключові слова


національно-патріотичне виховання; “європейський вимір”; національна самосвідомість; лідерські якості військовослужбовця; полікультурність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 № 641 “Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді; Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068

2. Астафьев А.А. Українська ідея: між традиціоналізмом і лібералізмом: матеріали наукової конференції [“Національна ідея”] / Ред. А.А. Астафьев – К.: 2001. – С. 42–45.

3. Офіцинський Р. “Політичний розвиток незалежності України (1991 – 2004) в аспекті Європейської інтеграції (на матеріалах періодики Заходу).” / Р. Офіцинський – Київ – Ужгород: Гранда; 2005. С. 468).

4. Грищенко О.А. “Своя мудрість: національні міфологія та громадська релігія в Україні” / О.А. Грищенко – К.: УЦКД – 1998.

5. Міжнародна конференція “Моніторинг викликів урядуванню у секторі безпеки України: стан і потреби” 21–22 січня2016 м. Київ. Бюлетень. – С. 11.

6. Петрушенко М. Виховання дитини починається з родини. / М. Петрушенко. // “Урядовий кур’єр”. – 2015. – № 98. – С. 1; 4.

7. . Мойсеєва Т. “Чому так мало живуть українці?” / Т. Моїсеєва. // “Урядовий кур’єр”. – 2015. – № 133. – С. 5.

9. Шевченко В. “Психолог на війні – посада далеко не другорядна”. / В. Шевченко. “Народна армія”. – 2015. – № 86. – С. 13.

10. Пилипенко Г. “Що читають українці?” / Г. Пилипенко. // “Урядовий кур’єр”. – 2015. – № 155. – С. 5.

11. “Актуальні проблеми інформаційної безпеки України” (Аналіт. доп. Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 2–50.

12. Шульга Н. “Наука на роздоріжжі”. / Н. Шульга // “Урядовий кур’єр”. – 2015. – № 186. – С. 5.

13. “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотолітаризму режимів в Україні та заборону пропаганди їх символів” // “Урядовий кур’єр”. – 2015 – № 2558.

14. Конарева Л.; Кирей Р. “Декомунізація”. / Л. Конарева; Р. Кирей. // “Урядовий кур’єр” – 2015. – №130. – С. 7.

15. Кун Т. “Структура наочних революцій” / Т. Кун . / – Москва: АСТ; – 2002. – С. 243–240.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.