№ 1 (33) 2016

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ЗДОБУТКИ СТАНОВЛЕННЯ, НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ PDF
В. Телелим, Ю. Приходько, О. Прохоров 3-14
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
В. Басанець 15-20
ДІАГНОСТИКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
І. Бец 21-26
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Н. Вербин 27-34
ПІДГОТОВКА КАДЕТІВ У ПОЛТАВСЬКОМУ КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСІ PDF
С. Возняк, І. Тонконог 35-41
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
В. Воробйов 42-48
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВОДОЛАЗІВ УСІХ НАЙМЕНУВАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Г. Гапоненко 49-54
СЕРТИФІКАЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ІКТ-ФАХІВЦІВ PDF
М. Гніденко, О. Ільїн 55-64
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНИНА; ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ-ПАТРІОТА PDF
О. Голубєва, О. Мітягін, В. Коваленко 65-71
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ЦЕНТРІВ СИЛИ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ БЕЗПЕКИ PDF
О. Деменко 72-80
ВПЛИВ ЗРУЧНОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
А. Дерев’янчук 81-85
ДИСПОЗИЦІЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРА-АРТИЛЕРИСТА У ВВНЗ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ PDF
П. Жупінський 86-95
СУТНІСТЬ; ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Заїка 96-103
ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
В. Зелений 104-110
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ PDF
А. Зельницький, О. Прохоров, О. Рибчук 111-123
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВВНЗ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. Зельницький, О. Рибчук 124-131
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Г. Капосльоз, О. Рибчук, А. Савченко 132-141
ПІДГОТОВКА СОЦІОЛОГІВ ДЛЯ СТРУКТУР ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992-2007 РОКАХ PDF
А. Кобзар 142-148
ЗМІСТ; СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ АД’ЮНКТІВ PDF
І. Козубцов 149-156
ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Ю. Красильник 157-164
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
А. Кучерявий, Ю. Бура 165-170
ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ PDF
В. Лащихіна 171-178
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН PDF
О. Лемешко 179-184
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УСПІШНОЇ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М. Медвідь, Я. Павлов 185-194
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЯКОСТІ PDF
О. Мітягін, О. Сафронов 195-202
ФОРМИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ PDF
С. Мотика 203-207
МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Олійник 208-213
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. Осьодло, Л. Карпова-Чемерис 214-220
ВПЛИВ НАДМІРНОЇ ВАГИ ТІЛА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
О. Петрачков, О. Петрачкова 221-228
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ НАУК ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
М. Полторак, О. Черних, Ю. Черних 229-237
ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ PDF
С. Роговенко, М. Полторак 238-243
СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ОРГАНІВ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. Романюк 244-250
ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
М. Руденко, Р. Калениченко 251-260
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ США PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко 261-270
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
І. Семеняко 271-276
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ АД’ЮНКТІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Р. Серветник 277-283
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
О. Сушков 284-289
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
В. Шемчук 290-296
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
К. Шихненко 297-303