DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/104-110

ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. Зелений

Анотація


У статті розглядаються обставини; які викликають необхідність формування позитивного іміджу правоохоронних органів в умовах розширення демократизації всіх сфер життя країни. Показується місце правоохоронних органів під час суспільних та політичних трансформацій; воєн; кризових явищ; готовність їх взаємодії з системою влади і громадянським суспільством; роль нових кадрів; які мають необхідний рівень професійних знань; навичок; вмінь та є взірцем моральності; які довели свою відданість Україні; в тому числі в зоні антитерористичної операції (АТО) та спроможність бездоганно забезпечувати правопорядок у складних умовах; позиція підрозділів комунікації у формуванні позитивного іміджу. Розкриваються основні елементи складових формування позитивного іміджу правоохоронних органів 


Ключові слова


імідж; позитивний; формування; суспільство; правоохоронні органи; співпраця.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Суд; правоохоронні та правозахисні органи України [Текст]: підручник / [В.Т. Білоус та ін.]; відп. ред. В.Т. Маляренко; д-р юридич. наук; проф.; чл.-кор. Акад. прав. наук України. – 3-тє вид.; переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер; 2007. – 350 с.

2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.

3. Барна Н.В. Іміджелогія: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В.М. Бебика. – К.: Університет “Україна”; 2007. – 217 с.

4. Сухоруков В.А.; Доронин Ю.П. Проблемы формирования позитивного имиджа сотрудников правоохранительных органов / В.А. Сухоруков; Ю.П. Доронин // Вестник Волгоградской академии МВД. – 2009. – № 4 – С. 193–195.

5. Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Георгий Георгиевич Почепцов. – 4-е изд.; испр.; доп. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер; 2004. – 576 с.

6. Національна поліція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1819839.

7. Лапшина В.Л. До питання про сутність феномена професіоналізму правоохоронця / В.Л. Лапшина // Становлення; розвиток відомчої освіти та науки; основні напрямки удосконалення підготовки кадрів органів внутрішніх справ України: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – Університет внутрішніх справ; 2000. – С. 60–66.

8. Бандурка О.М. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: підр. / Бандурка О.М. та інші. – X.; 2003. – 346 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.