DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2016-1/171-178

ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

В. Лащихіна

Анотація


У статті здійснюється історико-порівняльний аналіз розвитку неперервної освіти; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти дорослих та неперервної освіти у глобальному вимірі; висвітлюються демократичні принципи та концептуальні аспекти розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття. 


Ключові слова


освіта упродовж життя; неперервна освіта; освіта; право; концепція; освіта дорослих; знання; дослідження; методологія.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Всемирный доклад по образованию2000 г. Право на образование: на пути к образованию для всех в течение всей жизни. – М.: Изд-во ЮНЕСКО; Изд. Дом МАГИСТР-ПРЕСС; 2000. – 193 с.

2. Делор Ж. Образование: сокрытое сукровище//Доклад Международной комиссии по образованию для ХХІ века; представленный ЮНЕСКО. – Москва – Париж: ЮНЕСКО; 1997. – 297 с.

3. Лащихіна В.П. Концептуальні засади освіти упродовж життя/В.П. Лащихіна//Військова освіта: збірник наукових праць. – К.:НУОУ імені Івана Черняховського; 2015. - № 1 (31). – С. 126-131.

4. Légrand P. An Introduction to Life-long Education. – L.; P.: Groom Helm – The UNESCO Press; 1975. – P. 17 – 21.

5. Faure E. Learning to be: The World of Education Today and Tomorrow. – P.; L.: UNESCO – Harrap; 1972. – P. 181 – 182.

6. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council «On Key Competences for Lifelong Learning»;Brussels; November; 2005.

7. Reischmann J. ISCAE – International Society for Comparative Adult Education. http:/www. ISCAE. org. Version; January 20-22.

8. The Role of Adult Education in Restoring Democratic Society. Convergence; Vol. XXX; № 2/3; 1997. – Р. 84-92.

9. UNESCO. World Conference on Education for All. Resolution 25C/IV. A.1.8. B.5.(b); Paris; 1989; p. 76.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.