СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Випорханюк Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0663-7013
  • Сергій Ковбасюк Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6003-7660
  • Михайло Ракушев Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7703-3287

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/33-45

Ключові слова:

оборона держави, космічна діяльність, вища освіта.

Анотація

Резюме. Розглянуто тенденції використання космічних технологій у сфері національної безпеки та оборони держави. За результатами аналізу стану нормативного забезпечення зроблено висновок про невідповідність існуючого переліку спеціалізацій підготовки фахівців з вищою освітою, що відносяться до космічної діяльності, сучасним потребам. Вироблені пропозиції з удосконалення нормативного забезпечення підготовки фахівців з метою підвищення основних спроможностей сил оборони держави та вирішення інших завдань національної безпеки і оборони.

Біографії авторів

Дмитро Випорханюк, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир

Сергій Ковбасюк, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир

доктор технічних наук

старший науковий співробітник

Михайло Ракушев, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ

доктор технічних наук

старший науковий співробітник

Посилання

Zakon Ukrainy “Pro kosmichnu diialnist” vid 15.11.1996 roku № 502/96-VR (iz zminamy) // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lystopada 2014 r. № 671 (u redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 zhovtnia 2016 r. № 730) (iz zminamy) // [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014.

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro Polozhennia pro Heneralnyi shtab Zbroinykh Syl Ukrainy” vid 30 sichnia 2019 roku № 23/2019// [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019.

Sokolov K.O. Pytannia kosmichnoi diialnosti v sektori bezpeky i oborony / K.O. Sokolov, O.P. Hudyma, O.B. Shyiatyi // Trynadtsiata naukova konferentsiia KhNUPS imeni Ivana Kozheduba “Novitni tekhnolohii – dlia zakhystu povitrianoho prostoru”: tezy dopovidei, 12-13 kvitnia 2017 roku. – X.: KhNUPS im. I. Kozheduba. – 2017. – S. 453.

Hudyma O.P. Problemy vykorystannia informatsii kosmichnykh system ta udoskonalennia heoinformatsiinoho zabezpechennia pry vykonanni zavdan ATO / O.P. Hudyma, H.V. Pievtsov, M.F. Pichuhin // Trynadtsiata naukova konferentsiia KhNUPS imeni Ivana Kozheduba “Novitni tekhnolohii – dlia zakhystu povitrianoho prostoru”: tezy dopovidei, 12-13 kvitnia 2017 roku. – X.: KhNUPS im. I. Kozheduba. – 2017. – S. 452.

Hudyma O.P. Rekomendatsii shchodo pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia ta udoskonalennia isnuiuchoi nazemnoi infrastruktury upravlinnia i otrymannia informatsii z vitchyznianykh kosmichnykh aparativ / O.P. Hudyma, H.V. Pievtsov, D.V. Karlov, O.I. Solonets, Yu.V. Rieznikov // Trynadtsiata naukova konferentsiia KhNUPS imeni Ivana Kozheduba “Novitni tekhnolohii – dlia zakhystu povitrianoho prostoru”: tezy dopovidei, 12-13 kvitnia 2017 roku. – X.: KhNUPS im. I. Kozheduba. – 2017. – S. 455.

Vyporkhaniuk D.M. Metodolohichni zasady zdiisnennia kosmichnoi diialnosti u sferi oborony / D.M. Vyporkhaniuk, S.V. Kovbasiuk // Naukovo-praktychna konferentsiia NTsUVKZ “Aerokosmichni tekhnolohii v Ukraini: problemy ta perspektyvy”: tezy dopovidei, 4 zhovtnia 2017 roku. – K.: NTsUVKZ. – 2017. – S. 61-62.

Vyporkhaniuk D.M., Kovbasiuk S.V. Osnovy kosmichnoi sytuatsiinoi obiznanosti (Space Situational Awareness, SSA). Inozemnyi i vitchyznianyi dosvid kosmichnoi diialnosti u sferi oborony : Monohrafiia. Zhytomyr : Vyd. O.O. Yevenok, 2018. 532 s.

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 1.07.2014 roku № 1556-VII (iz zminamy) // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.10.2014 roku № 630 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy” // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity” vid 29 kvitnia 2015 r. № 266 (Iz zminamy, vnesenymy Postanovamy KMU № 674 vid 27.09.2016, № 53 vid 01.02.2017) // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 06.11.2015 roku № 1151 “Pro osoblyvosti zaprovadzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity, zatverdzhenoho postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 roku №266”// [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: // http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4636.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 24.12.2015 roku № 752 “Pro zatverdzhennia perelikiv spetsializatsii pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu” // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mil.gov.ua.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 25.04.2016 roku № 216 “Pro vdoskonalennia pidhotovky ofitserskykh kadriv taktychnoho rivnia ta serzhantskoho (starshynskoho) skladu u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv” // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mil.gov.ua.

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 26.03.2016 roku № 122 “Pro zatverdzhennia Pereliku spetsializatsii, za yakymy vyznachaiutsia potreby na pidhotovku viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu, Dodatkovoho pereliku spetsializatsii, za yakymy vyznachaiutsia potreby na pidhotovku viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu u 2016 rotsi, ta Pereliku viiskovo-oblikovykh spetsialnostei osib ofitserskoho skladu, shcho vidpovidaiut spetsialnostiam ta spetsializatsiiam pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv” // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mil.gov.ua.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia pereliku spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh za osvitno-kvalifikatsiinymy rivniamy spetsialista i mahistra” vid 27 serpnia 2010 r. № 787 // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 19.06.2012 roku № 408 “Pro zatverdzhennia perelikiv spetsialnostei ta spetsializatsii, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv za vidpovidnymy osvitno-kvalifikatsiinymy rivniamy” // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mil.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ