№ 2 (40) 2019

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І ПІДГОТОВКИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ НАТО (БОЛГАРІЯ, УГОРЩИНА, ЧЕХІЯ, СЛОВАЧЧИНА) PDF
Сергій Богунов, Дмитро Вітер, Олег Мітягін, Олег Кітура 7-15
СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І ПІДГОТОВКИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ НАТО (ЛИТВА, ЛАТВІЯ, ЕСТОНІЯ) PDF
Сергій Богунов, Дмитро Вітер, Олег Мітягін 16-23
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Олександр Васильєв 23-32
СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Випорханюк, Сергій Ковбасюк, Михайло Ракушев 33-45
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВВНЗ У ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Сергій Горбачевський, Михайло Орда, Ігор Плохута, Михайло Черненок 46-51
РОЗВИТОК ХАРАКТЕРИСТИК САМОАКТИТВНОСТІ КУРСАНТА PDF
Геннадій Грибенюк 52-61
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА ЗАСОБАМИ СПЕЦКУРСУ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ» PDF
Олександр Діденко, Світлана Шумовецька 62-70
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Євгенія Іванченко, Олександра Свірідюк 71-81
ЗАКОНИ ДИДАКТИКИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
Андрій Зельницький, Олег Заболотний, Надія Шабатіна 82-91
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАСВОЄННІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ PDF
Валентин Златніков, Ольга Кузнєцова 91-99
ПРОГРАМА Й МЕТОДИКА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ PDF
Олег Маслій 99-110
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА ВВНЗ PDF
Олена Мельниченко, Лариса Левицька 111-117
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF (English)
Владислав Мозальов 118-127
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Леонід Олійник 128-138
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВВНЗ PDF
Володимир Оліферук 138-147
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ДОСЯГНЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО PDF
Сергій Стріха 147-156
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Володимир Шпортько 157-165
ФОРМУВАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ВОКАБУЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З УРАХУВАННЯМ НЕОЛОГІЗМІВ І СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ольга Хардікова 165-173