DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/82-91

ЗАКОНИ ДИДАКТИКИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Андрій Зельницький, Олег Заболотний, Надія Шабатіна

Анотація


У статті досліджуються актуальні проблеми щодо визначення структури, сутності та змісту основних законів дидактики у сфері вищої військової освіти в умовах модернізації вітчизняної вищої військової школи, а також у зв’язку з необхідністю підвищення ефективності функціонування системи військової освіти та якості підготовки військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони з максимальним використанням досвіду застосування передових технологій і методик підготовки здобувачів військової освіти в арміях країн-членів НАТО. Дослідження базується на розкритті сутності і змісту педагогічних понять щодо забезпечення і гарантування якості вищої військової освіти як цілісної системи. 


Ключові слова


закони дидактики; забезпечення якості вищої військової освіти; гарантування якості вищої військової освіти; компетентність здобувача вищої військової освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Noveyshiy filosofskiy slovar' [New Philosophical Dictionary]/ Sost. A. A. Gritsanov. – Mn.: Izd. V. M. Skakun, 1998. – 896 s.

Pro vyschu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014. №1556-VII [On Higher Education: Law of Ukraine from 01.07.2014 №1556-VII] (2017) URL: htpp://zakon0.rada.gov.ua/lavs/show/1556-18.(in Ukrainian)

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Definition Dictionary of Modern Ukrainian Language] / uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpinʹ: VTF «Perun», 2001. – 1440 s.(in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017r. №1556-VII [On Education: Law of Ukraine from 05.09.2017 №2145-VII] (2017) URL: htpp://zakon0.rada.gov.ua/lavs/show/2145-і9.

10. Zelnytskyi, A. M. (2017), Kontseptualni zasady harantuvannia yakosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv Zbroinykh Syl Ukrainy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh. Visn. Cherkask. un-tu. Seriia ped. nauky. [Conceptual Basis of Guaranteeing of Quality of Future Officers’ of Armed Forces ofUkraine in Higher Military Educational Institutions Training ] P.71–83. (in Ukrainian)

Zelnytskyi, A.M., Zabolotnyi, O.A., Prykhodko, Yu.I. (2017). Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Monitoring of Training Quality of Military Specialists in Higher Military Educational Establishments and Military Educational Units of Higher Educational Institutions of the Armed Forces of Ukraine] Kharkiv : KhNUPS, 120 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. – Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htpp://zakon0.rada.gov.ua/lavs/show/1556-18.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

4. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htpp://zakon0.rada.gov.ua/lavs/show/2145-і9,

5. Зельницький А. М., Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія пед. науки. – Ч., 2017. – № 6. – С. 71–83.

6. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод. посіб. / А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, Ю. І. Приходько та ін.; за заг. ред. І. В. Толока.: ХНУПС, 2017. –120 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.