DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/128-138

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ

Леонід Олійник

Анотація


У статті визначаються напрямки дослідження форм та методів активізації навчально-пізнавальної діяльності на підставі аналізу навчання магістрантів в умовах університетської освіти. Аналізуючи впровадження інноваційних технологій у вивчення навчальних дисциплін встановлено, що особливо актуальними і ефективними є комунікативно-діалогова та інформаційна технології навчання.


Ключові слова


навчання; магістранти; інноваційні методи навчання; навчально-пізнавальна діяльність; комунікативно-діалогова технологія; інформаційна технологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka : [monohrafiia] / Mykola Ivanovych Neshchadym. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s.

Oliinyk L. V. Metodychna systema navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin mahistriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia : [monohrafiia] / Leonid Vitaliiovych Oliinyk. – Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2017. – 340 s.

Roilian V. O. Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnikh fakhivtsiv sukhoputnykh viisk v umovakh reformuvannia vyshchoi viiskovoi osvity : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity” / V. O. Roilian. – Odesa, 2004. – 22 s.

Yahupov V. V. Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia : [monohrafiia] / Vasyl Vasylovych Yahupov. – K : Tandem, 2000. – 380 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : [монографія] / Микола Іванович Нещадим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 852 с.

2. Олійник Л. В. Методична система навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління : [монографія] / Леонід Віталійович Олійник. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 340 с.

3. Олійник Л. В. Активні меоди навчання та їх роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління / Л. В. Олійник. // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – № 4. – С. 51–57 (ISSN 2078–7782).

4. Ройлян В. О. Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / В. О. Ройлян. – Одеса, 2004. – 22 с.

5. Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання : [монографія] / Василь Васильович Ягупов. – К : Тандем, 2000. – 380 с. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.