DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/91-99

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАСВОЄННІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Валентин Златніков, Ольга Кузнєцова

Анотація


Дана стаття розглядає інноваційні підходи навчання іноземних мов для засвоєння службової та професійної лексики відповідно вимогам навчальних програм не фахових факультетів; надана схема навчання усного мовлення англійською за фахом, а також базові характеристики наукового тексту, необхідного для засвоєння службової та професійної лексики.


Ключові слова


динаміка мислення та комунікативні особливості; репродуктивне відтворення; засоби вираження; породження мовного вислову; дозування труднощів; наочність; мовні навички; загальнонаукова лексика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березовская М.В. Методы и приемы обучения лексике в неязыковом вузе/ Methods and techniques of vocabulary teaching // Инновации в системе непрерывного технического образования: Материалы республикан. науч.-практ. конф. /ред. Б.М. Хрусталев, В.Л. Соломахо. - Минск: Изд-во БНТУ, 2014. - С. 65-66.

Введение в коммуникативную методику обучения английского языка. - Oxford University Press, 1997.

Celce-Murcia, M., ed. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle

& Heinle Publishers. Boston, Massachusetts. https://www.scirp.org/ (S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1681301

Douglas H.Brown. Teaching Principles./An Interactive Approach to Language Pedagogy.-Third Edition.-2007.- P.569.

Dudley-Evans, T. English for Specific Purposes. In R. Carter &D. Nunan (Eds.).- The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages Cambridge: Cambridge University Press. -2001. Pp. 131- 136.

Jones, G. ESP textbooks: Do they really exist? English for Specific or Special purpose.v.9, issue 1. - 1990. Pp. 89-93.

Regan, L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. http://www.tefl.net/teaching/ teaching-tip_01.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березовская М.В. Методы и приемы обучения лексике в неязыковом вузе/ Methods and techniques of vocabulary teaching // Инновации в системе непрерывного технического образования: Материалы республикан. науч.-практ. конф. /ред. Б.М. Хрусталев, В.Л. Соломахо. - Минск: Изд-во БНТУ, 2014. - С. 65-66.

2.Введение в коммуникативную методику обучения английского языка. - Oxford University Press, 1997.

3. Celce-Murcia, M., ed. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle

& Heinle Publishers. Boston, Massachusetts. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1681301

4.Douglas H.Brown. Teaching Principles./An Interactive Approach to Language Pedagogy.-Third Edition.-2007.- P.569.

5. Dudley-Evans, T. English for Specific Purposes. In R. Carter &D. Nunan (Eds.).- The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages Cambridge: Cambridge University Press. -2001. Pp. 131- 136.

6. Jones, G. ESP textbooks: Do they really exist? English for Specific or Special purpose.v.9, issue 1. - 1990. Pp. 89-93.

7. Regan, L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. http://www.tefl.net/teaching/ teaching-tip_01.htmПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.