ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2019-2/157-165

Ключові слова:

професійна культура, навчальний процес, студенти медичних закладів, офіцери – лікарі, розвиток, ефективність.

Анотація

У статті розглядається та обґрунтовується стан та перспективи розвитку формування професійної культури військових лікарів у педагогічній теорії і практиці в умовах сучасної російсько-української війни, а також зроблено спробу пошуку нових підходів підготовки військових лікарів за умов переходу до стандартів НАТО.

Біографія автора

Володимир Шпортько, Українська військово-медична академія, м. Київ
Посилання

Chornyi V.S. Rozvitok vyiskovoi osvity Ukraini na suthasnomu etapi: kontseptualniy vimir / V. S. Chornyi // Zbirnik naukovih prats «Viyskova osvita» Natsionalnogo universitetu oboroni Ukraini – 2012. - № 1 (25). – С. 15-21

Pirogov M.I. Sevastopolskie pisma I vospominanija. – M. Izdatelstvo AN SSSR, 1950.

Kliatva Gippokrata // Meditsina I parvo // Eletktronniy resurs/. – Regim dostupa htth: // www.med-pravo.ru/Ethics/VowYippocr.htm.

E. Luter, A.I.Smolniakov/ Lithnost bolnogo i deontologitheskaja praktika vratha. Meditsinskaja etika I deontologija. / pod Red. / G.V.Tsaregorodtseva. M. – Meditsana, 1983. – С. 113-122.

Sokolova V.V. Kultura rethi I kultura obshenija. M. Prosveshenije. 1955.

Lapteva V.I. Problemi duhovnogo – nravsvennogo vospitanija studentov meditsinskogo vuza / Lapteva V.I., Astapenko E.F., Kovalenko I.V., // Lithnost, semja i obshestvo: voprosi pedagogiki I psihologii: materiali XXXIX Meshdunarodnoi nauthno – prakt. Konf. (14 apreljia 2014,Novosibirsk). (Elektroniy resurs). - htth://sibas.info.

Nikitiuk O.V., Shportko V.O. Znathenija vivthennia inozemnoji movi pri pidgotovtsi vijskovo-medithnih fahivtsiv. Zbirnik tez dopovidei Mishnarodnoi naukovo-praktihnoi konferentsii, 12-13 09. 2019, Vijskova akademija, m. Odesa. С. 367-368.

Kogut N. Aktualni pitannia stanovlenjia pravosvidomosti molodi / Nelia Kogut // Visnik Akademii upravlinnia MVS Ukraini. Naukovij gurnal. - №4(16). – 2010. – С. 197-203.

Gontharenko I.F. Model rozvitku psihologo-pedagogithnoi kompetentnosti naukovo-pedagogithnih pratsivnikiv vijskovo-medithnoi sferi u sistemi pisliadiplomnoi osviti / I.F. Gotharenko // Zbirnik naukovih prats Natsionalnoi akademii Dershavnoi prikordonnoi slugbi Ukraini. – Khmelnitskyi : NADPSU, 2014. – № 4 (73). – С. 118–131.

Neshadim M.I. Vijskova osvita Ukraini: istorija, teorija, metodologija, praktika: monografia / - K.: Vidavnithno-poligrafithniy thsentr «Kyivskyi universitet» 2003. – С. 852

Jagupov V.V. Vijskova osvita v Ukraini ta ii vpliv na natsionalnu bezpeku / V.V. Jagupov // Osvita jak factor natsionalnoi bezpeki. – Materiali Vseukrainskoi naukovo-praktihnoi konferentsii. – K.: Akademija munitsepalnogo upravlinnia., 2003. – С. 124-132.

Jagupov Vasil. Naukova etithnist jak provodnuy metodologithnij i gitteviy printsip akademika Semena Gontharenka // Litsar pedagogithnoi nauki: naukovo-populiarne vidannija do 90-ritha vid narodgennija akademika Semena Ustimovitha Gontharenka [kolektiv avtoriv] / Za red. L.B. Lukjanovoi, uporjadn.: O.V. Onishenko, A.M. Samko/ - K.: TOV «DKS – tsentr», 2018. – С.125-136.

Martin S.M., Briknell M.S. Kulturniy viklik lidera u viuskovii meditsini. 2009. Almanah voennoi meditsini. Oboronni medithni slugbi. https://www.gov.uk/government/groups/defence-medical-services

Molnar T., Miseta A., Rendeki S. Potensijna rol medithnih shkil universitetiv u viyskovo-tsivilnomu spivrobitnitstvi. Almanah: Mishnarodniy forum medithnogo korpusu, Ugorshina – 2/ 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ