DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2015-1/75-83

СУЧАСНА ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ДО КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. Замотаєва

Анотація


    Стаття присвячена дослідженню сучасної практики розвитку культуротворчої компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ.

    У змісті наукової розвідки визначено існуючі проблеми, найвизначніші здобутки та перспективи досліджуваного питання.

    Автор дослідила як розходження у розумінні культуротворчої компетентності, так і у визначенні шляхів і підходів до її розвитку у системі професійної підготовки військових педагогів.


Ключові слова


культуротворча компетентність; педагогічна технологія; інтерактивне навчання; технологія ситуативного аналізу (кейс-технологія).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко О.В. Теоретико-методичні проблеми формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України: [монографія] / О.В. Бойко. – Львів: АСВ, 2014. – 543с.

2. Військова психологія і педагогіка: інноваційний підхід: у 2ч. Ч. 2: підручник / [Ю.С. Красильник, Г.О. Верхоланцев, Л.І. Карпова-Чемерис] – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 336 с.

3. Вітченко А. Сучасні підходи до технологізації вищої освіти / А. Вітченко // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2013. – № 1 (27). – С. 48–55

4. Красильник Ю.С. Особливості підготовки магістрів педагогіки вищої школи в сучасних умовах / Ю.С. Красильник // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2007. – № 1 (19). – С. 172–179

5. Литвиновський Є.Ю. Проблеми професійної освіти військових фахівців та шляхи їх вирішення / Є.Ю. Литвиновський // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2012. – № 1 (25). – С. 127–133

6. Маслов В.С. Актуальні фактори розвитку військової освіти / В.С. Маслов // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2013. – № 1 (27). – С. 139–148

7. Міщенко В.І. Педагогічна творчість як основа формування інтелекту військового спеціаліста / В.І. Міщенко // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2002. – № 10. – С. 25–30

8. Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: [монографія] / М.І. Нещадим – К.: Видавничо-поліграф. центр “Київський ун-т”, 2003. – 852 с.

9. Панасюк К.В. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків / К.В. Панасюк // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2013. – № 1 (27). – С. 176–183

10. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. - 616 с.

11. Приходько Ю.І. Діалог у системі особистісно-орієнтованої самостійної навчально-пізнавальної діяльності / Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць “Військова освіта”. – К., 2003. – № 11. – С. 19–31Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.