№ 1 (31) 2015

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ, РУШІЙНІ МЕХАНІЗМИ PDF
В. Телелим, Ю. Приходько 3-16
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЯХ PDF
А. Афанасьєв 17-24
СИСТЕМА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
В. Баранівський, О. Тарасенко 25-33
ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ІНТЕРЕСАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ PDF
Є. Брижатий 34-41
ОПТИМИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
О. Васильєв 42-49
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
А. Вітченко, О. Рибчук 50-63
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
М. Гніенко, Г. Гайдур 64-68
ПАРТНЕРСТВО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ У СТВОРЕННІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ (Досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету) PDF
А. Дерев’янчук, О. Супрун 69-74
СУЧАСНА ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ДО КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. Замотаєва 75-83
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: “ВИКЛАДАЧ ОЧИМА КУРСАНТА” PDF
А. Зельницький 84-92
ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТО PDF
А. Зельницький, О. Мітягін, Ю. Приходько 93-102
ФЕНОМЕН МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АД’ЮНКТІВ У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
І. Козубцов 103-111
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ PDF
А. Кравченко 112-117
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМ ФАХОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
О. Лагодинський 118-125
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ PDF
В. Лащихіна 126-131
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНТРАПСИХІЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ ОСОБИСТІСНОГО РЕАГУВАННЯ НА ХВОРОБУ PDF
Л. Левицька 132-137
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЖВАВЛЕННЯ У ВВНЗ PDF
О. Мельниченко 138-145
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНОМУ СКЛАДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ PDF
Р. Мішенюк 146-152
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
В. Мозальов 153-165
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
К. Панасюк 166-172
ВПЛИВ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
О. Петрачков 173-179
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК НА АДАПТАЦІЮ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ PDF
А. Помацалюк 180-186
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОМУ ТА КЕРІВНОМУ СКЛАДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ САПЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
В. Родіков 187-194
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
І. Рощін 195-201
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ PDF
Ф. Саганюк, М. Лобко, Г. Костенко, О. Голубєва 202-208
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ США PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко 209-215
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Г. Федак 216-224
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ КУРСОВИХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КУРСАНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ PDF
П. Червоний 225-231
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НА ДВОЦИКЛОВУ ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
О. Черних, Ю. Черних 232-241
СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ УПРАВЛІНЦІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: КОГНІТИВНА КОМПОНЕНТА PDF
В. Шемчук 242-250