DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2015-1/126-131

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ

В. Лащихіна

Анотація


    У статті висвітлюються демократичні принципи та концептуальні засади розвитку системи освіти упродовж життя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; досліджуються методологічні засади системного підходу щодо національного розвитку освіти дорослих та неперервної освіти у глобальному вимірі.


Ключові слова


концепція; освіта упродовж життя; неперервна освіта; освіта; навчання; право; освіта дорослих; знання; компетенція.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Всемирный доклад по образованию2000 г. Право на образование: на пути к образованию для всех в течение всей жизни. – М.: Изд-во ЮНЕСКО, Изд. Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. – 193 с.

2. Делор Ж. Образование: сокрытое сукровище / Ж. Делор //Доклад Международной комиссии по образованию для ХХІ века, представленный ЮНЕСКО. – Москва – Париж: ЮНЕСКО, 1997. – 297 с.

3. Légrand P. An Introduction to Life-long Education. – L.; P.: Groom Helm – The UNESCO Press, 1975. – P. 17–21.

4. Faure E. Learning to be: The World of Education Today and Tomorrow. – P.; L.: UNESCO – Harrap, 1972. – P. 181–182.

5. Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council “On Key Competences for Lifelong Learning”, Brussels, November, 2005.

6. The Role of Adult Education in Restoring Democratic Society. Convergence. Vol. XXX, № 2/3, 1997, – p. 84–92.

7. UNESCO. World Conference on Education for All. Resolution 25C/IV. A.1.8.B.5.(b), Paris, 1989, p. 76.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.