DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/85-94

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

Ю. Даник, Ю. Супрунов

Анотація


    У статті досліджені історичні передумови створення та початковий етап діяльності Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій у контексті спадкоємності (правонаступництва) науково-педагогічних шкіл та змісту підготовки військових фахівців високотехнологічних систем (ВТС). Матеріали статті є результатом продовження досліджень, які проводились за планом науково-дослідної роботи "Історія військової освіти в Україні (1991 – 2012 рр.)" (НДР "ІСТОРІЯ") на замовлення Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.


Ключові слова


спадкоємність; науково-педагогічна школа; зенітна артилерія; протиповітряна оборона (ППО).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Противовоздушная оборона страны (1914 – 1995 гг.). Военно-исторический труд. – М.: ВА ПВО, 1998. – 551 с.

2. Голованов Н.Я. Житомирское Краснознаменное имени Ленинского комсомола. История Житомирского высшего командного Краснознаменного училища радиоэлектроники ПВО имени Ленинского комсомола / Н.Я. Голованов. – М.: Воениздат, 1977. – 232 с.

3. Супрунов Ю.М. 90 років підготовки фахівців високотехнологічних систем / Ю.М. Супрунов, М.Ф. Пічугін // Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. Випуск 2. – 2009. – С. 5–25.

4. Голотюк В. Новатор русской зенитной артиллерии / В. Голотюк, А. Лашков.. Часть I. Техника и вооружение, Выпуск 12. – 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/371222/read.

5. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 2126, оп. 2, д.1, л. 92, 92 об.

6. Государственный архив Калужской области (ГКУ "ГАКО"), Ф.Р-85 (Калужский губернский комиссариат по военным делам), оп. 1, д.154, л. 62–62об.

7. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), ф. 83, оп. 1, д.1, л.10; д.4, л. 32–36, 157.

8. РГВИА, ф. Н.М. оп. 1, д.128, л. 102–105.

9. РГВИА. ф. 2011. оп. 1. д. 27.

10. РГВИА. ф. 2128. оп. 1. д.18. л. 37.

11. Голотюк В., Ужанов А. Организатор воздушной обороны Петрограда.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.