№ 1 (29) 2014

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
В. Телелим, Ю. Приходько 3-13
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ PDF
В. Алещенко 14-26
ФОРМИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЯХ PDF
А. Афанасьєв 27-35
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
В. Барков 36-42
НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПЕДАГОГІВ: ВІД КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА МАЙСТЕРНОСТІ PDF
А. Вітченко 43-51
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Г. Гайдур 52-55
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
В. Галкіна 56-61
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
М. Гніденко 62-68
САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАКА ТА ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ПРИКЛАДІВ PDF
А. Гриценко 69-76
ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ НА КОНФЛІКТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ PDF
І. Гузенко, В. Кожевніков 77-84
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА PDF
Ю. Даник, Ю. Супрунов 85-94
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
А. Дерев’янчук, Д. Москаленко 95-101
РОЗРОБЛЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКА ВВНЗ PDF
В. Заболотний, А. Зельницький, О. Черних 102-110
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
А. Зельницький, Ю. Черних 111-118
ЕТИЧНА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА PDF
Л. Карпова-Чемерис 119-127
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ PDF
С. Ковальова 128-132
СУТЬ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ І ЗДІБНОСТЕЙ У АСПІРАНТІВ PDF
І. Козубцов, Л. Козубцова 133-142
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ PDF
М. Ляпа, П. Трофименко, Л. Демидко, О. Панченко 143-152
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. Мітягін, О. Рибчук, О. Войтех 153-160
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ PDF
В. Настрадін 161-169
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Олійник 170-180
РИТОРИКА ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА PDF
К. Панасюк 181-186
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ КОЛИШНЬОГО СРСР PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко 187-194
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИШІ PDF
О. Топчій 195-201
АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИВЧЕННЯ PDF
М. Цюрупа, В. Марценківський 202-208
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ОФІЦЕРІВ PDF
В. Шемчук 209-218