DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/102-110

РОЗРОБЛЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКА ВВНЗ

В. Заболотний, А. Зельницький, О. Черних

Анотація


    У статті на основі системного підходу, аналізу проблем моделювання складних систем та моделювання ієрархічних систем в педагогіці розглянуто деякі наукові підходи щодо розроблення ієрархічної моделі якості освіти випускника ВВНЗ. Пропонується її варіант, що розроблений на засадах компетентнісного підходу. При цьому уточнюються визначення понять: “якість освіти”, “компетентність”, “модель якості освіти випускника ВВНЗ”. Теоретично обґрунтовуються виокремлення та диференціація основних складових компетенцій, формування яких у ВВНЗ забезпечуватиме необхідний рівень здатності випускника до ефективної професійної діяльності на первинній посаді у військах (силах).


Ключові слова


військова освіта; компетентнісний підхід; ієрархічна модель; якість освіти.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

2. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). – М.: Экономика, 1982. – 256 с.

3. Зельницький А. М. Вища військова освіта – проблеми гарантування якості / Зельницький А.М. // Вісник Національної академії оборони України. – 2012. – № 1 (26). – С. 23–25.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.