DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/209-218

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ОФІЦЕРІВ

В. Шемчук

Анотація


    У статті розглядаються виокремлені автором педагогічні умови, що забезпечують системність розвитку професійно-стратегічного мислення офіцерів у Національному університеті оборони України.


Ключові слова


педагогічні умови; розвиток; мислення; офіцер.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адаптивне управління: сутність характеристика, моніторингові системи: [колективна монографія] / Г.В. Єльникова, Т.А. Борова, О.М. Касьянова, Г.А. Полягова та ін. / За заг. ред. Г.В. Єльникової. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 572 с.

2. Аксьонова О.М. Особливості реалізації системи підготовки майбутніх офіцерів до соціально-психологічної діяльності / О.М. Аксьонова // Наука і освіта. – 2002. – № 2. – С. 69–70.

3. Бабичев П.Н. Революция в военном деле и формирование тактического мышления командиров подразделений (по опыту Сухопутных войск): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / П.Н. Бабичев. – М., 1967. – 175 с.

4. Жиленко М.В. Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М.В. Жиленко; Київ. пед. ін-т іноземних мов. – К., 1993. – 19 с.

5. Надлер Д. Мышления полного спектра: [текст] / Дж. Надлер, Ш. Хибино, Дж. Фаррелл; [пер. с англ.; худ. оформ. М.В. Драко]. – Мн. : ООО «Попурри», 2001. – 464 с.

6. Овчинникова И.В. Влияние самостоятельности мышления специалиста управленческого профиля на решение многовариантных задач: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03 / И.В. Овчинникова; Тверской областной институт усовершенствования учителей. – Тверь, 2006. – 196 с.

7. Юрчук Ю.Г. Педагогічні умови розвитку культури учіння майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.00.02 / Ю.Г. Юрчук; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – 18 с.

8. Ягупов В.В. Військова дидактика: [навч. посіб.] / В.В. Ягупов. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2000. – 400 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.