DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/161-169

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ

В. Настрадін

Анотація


    У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного національного розвитку (кандидат наук, магістр, доктор наук) в університетах Російської імперії до змістовного переосмислення відмінностей радянського та пострадянського періоду. Виходячи з сьогоденних реалій, запропоновано змістовне наповнення ступеневої системи підготовки фахівців вищої кваліфікації у вищих навчальних закладах України.


Ключові слова


кандидат наук; магістр; доктор наук; науково-педагогічні та наукові кадри; система атестації.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вехи аттестации научных и научно-педагогических кадров в Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации и Республике Беларусь / Составители А.Н. Морозевич, Н.В. Гулько // Атэстацыя. – 2002. № 3 – 4. С. 3–20.

2. Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 / К.Т.Галкин. – М, НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР, 1961. – С. 8–9.

3. Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. –1917 г. /А.Е.Иванов. – М.: ИРИ РАН, 1994. – 112 с.

4. Кононова С.В. Становление и развитие государственной системы подготовки научных кадров через аспирантуру в России :1918-2004 : Дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / С.В. Кононова. –Невинномысск, 2005. – 281 c.

5. Регейло І.Ю. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ столітті: Історіографія і джерельна база дослідження проблеми / І.Ю. Регейло // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2011. – № 6. – С. 271–281.

6. Шаршунов В.А., Гулько Н.В. Как подготовить и защитить диссертацию :История, опыт, методика и рекомендации /В.А. Шаршунов, Н.В. Гулько. – 2-е стереотип. изд., науч. – Минск :УП “Технопринт”, 2004. – 460 с.

7. Якушев А.Н. Организационно-правовой анализ подготовки научных кадров и присуждения учёных степеней в университетах и академиях России (1747-1918): история и опыт реализации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.Н. Якушев. – СПб: Академия МВД России, 1999. – 282 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.