DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-1/95-101

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

А. Дерев’янчук, Д. Москаленко

Анотація


    В статті розглядаються проблеми підготовки військових фахівців запасу і вплив їх на якість формування військового спеціаліста. Надаються рекомендації щодо удосконалення підготовки офіцерів запасу з використанням комп’ютерних технологій. Висвітлюються основні переваги використання інформаційних технологій для створення сучасного інформаційного забезпечення військово-технічних дисциплін. Розкривається схема розробки новітніх електронних засобів навчання військово-технічного призначення на основі інформаційних технологій. Показано вплив новітнього інформаційного забезпечення на підвищення рівня мотивації до навчання та якість засвоєння складного навчального матеріалу військово-технічних дисциплін після використання на заняттях сучасного інформаційного забезпечення.


Ключові слова


мотивація навчання; інформаційні технології в освіті; традиційні та сучасні навчальні засоби; 3D анімація; моделювання навчального процесу.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дерев’янчук А.Й. Впровадження 3D моделей для вивчення військово-технічних дисциплін та підвищення рівня засвоєння інформації / А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест, О.В. Купенко // Військо освіта: Зб. наук. праць. – Київ.: МОУ. – 2010. – №2(24). – С. 120–128.

2. Величко Г.Г. Комп’ютерні технології навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / За ред. І.А. Зязюна // Зб. наук. пр. – У 2-х част. – Ч.2. (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – 531 с.

3. Джонассен Д.Х. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии / Д.Х. Джонассен // Информатика и образование. – 1996. – №4. – С. 117–131.

4. Діордіца С.Г. Інформаційні технології у неперервній освіті / С.Г. Діордіца, В.М. Беспалов, Є.І. Колопенюк // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. Спец. випуск. – 200 с.

5. Коломієць А.М. Презентація навчального матеріалу за допомогою комп’ютерних технологій / За ред. І.А. Зязюна (голова) та ін. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – У 2-х част. – Ч.2. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – 531 с.

6. Костельна Л.І. Нові інформаційні технології – освіта майбутнього / Л.І. Костельна // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. Спец. Випуск. – 200 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.