DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/45-52

ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКА ІКТ-КОМПЕТЕНЦІЙ. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІКТ

М. Гніденко, Г. Гайдур

Анотація


В статті розглядається проблема забезпечення галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) фахівцями, які мають необхідні компетенції, тобто  продемонстровану здатність застосовувати знання, навички і відносини для досягнення необхідних результатів. Пропонується використання Європейської рамки ІКТ-компетенцій для розробки національних освітніх стандартів нового покоління, які забезпечать якісну підготовку ІКТ-фахівців.


Ключові слова


Європейська рамка ІКТ-компетенцій; компетенції; кваліфікації.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. CEPIS and IVI tasked by European Commission to develop ICT Professionalism and enhance mobility of CIOs in Europe. – Press Release, Brussels, January 2011.

2. «Тюнинг». Настройка образовательных структур в Европе. Финальный отчет. – [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу: http://www.bolognakg.net/doc/Tuning_phase1.pdf.

3. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти: за редакцією В. Д. Шинкарука. – К.: МОН України; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2008. – 69 с.

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. - [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

5. The European e-Competence Framework 3.0 - [Електронний ресурс]. -2014 - Режим доступу: http://www.ecompetences.eu/.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.