№ 2 (30) 2014

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
В. Артемов 3-9
ФІЛОСОФСЬКО - СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ РІВНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ PDF
В. Баранівський, В. Баранівський 10-18
ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ВВНЗ PDF
О. Бойко 19-28
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
А. Вітченко, В. Грицюк 29-36
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
С. Глазунов 37-44
ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКА ІКТ-КОМПЕТЕНЦІЙ. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІКТ PDF
М. Гніденко, Г. Гайдур 45-52
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
С. Голівець 53-59
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ – ВИКЛИК ЛЮДИНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
А. Гриценко 60-67
ПРОБЛЕМА УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВИХ КАФЕДР: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
А. Дерев’янчук, О. Супрун 68-78
ТЕХНОЛОГІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
А. Ємцов, В. Вєтров, Г. Шпанчук 79-87
ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ PDF
В. Заболотний, А. Зельницький, О. Черних 88-98
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ PDF
Ю. Замотаєва 99-105
САМООЦІНКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
А. Зельницький, Г. Капосльоз, О. Черних 106-115
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ PDF
А. Іванов, Є. Литвиновський, С. Осипенко, Н. Романюк 116-124
АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Г. Капосльоз, О. Розумний 125-135
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПРОЯВУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЄЮ) PDF
Г. Капосльоз, В. Капосльоз 136-147
РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ PDF
О. Караман 148-158
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У АСПІРАНТІВ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
І. Козубцов 159-168
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Кочина 169-175
ОЦІНЮВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
С. Мамченко 176-184
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ PDF
С. Мотика 185-192
РОЛЬ ВІЙСЬКОВОГО СТАЖУВАННЯ У РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. Олійник 193-201
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Ю. Приходько, О. Мітягін 202-211
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СЕКТОРУ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ PDF
С. Сегеда, О. Покотило, В. Адамчук 212-217
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ СУСПІЛЬНИХ НАУК PDF
О. Топчій 218-225
СТРАТЕГІЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОФІЦЕРІВ У ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
В. Шемчук 226-234
ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СФЕРИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
І. Гончаренко 235-243