DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/99-105

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ

Ю. Замотаєва

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку культуротворчої компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ із використання технології ситуативного аналізу.

Автор розкриває сучасні підходи до використання технології ситуативного аналізу в системі інтерактивного навчання майбутніх викладачів ВВНЗ, здійснює аналіз існуючих класифікацій кейсів.

Автор вважає, що впровадження технології ситуативного аналізу у процес фахової підготовки майбутніх військових викладачів сприятиме підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки слухачів, розвиткові у них креативного мислення, формуванню професійного досвіду.


Ключові слова


інтерактивне навчання; кейс; культуротворча компетентність; ситуативний аналіз.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Варданян М.Р. Практическая педагогика: Учебно-методическое пособие на основе метода case-study / М.Р. Варданян, Н.А. Палихова, И.И. Черкасова, Т.А. Яркова. – Тобольск: ТГ СПА им. Д.И. Менделеева, 2009. – 188 с.

2. Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці майбутніх учителів: Монографія / Н.Г. Баліцька, О.А. Біда, Г.П. Волошина та ін. За заг. ред. Н.С. Побірченко. – К.: Наук. світ, 2003. – 138 с.

3. Вітченко А.О. Розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ із використанням технології ситуативного аналізу / А.О. Вітченко // Вісник Національного університету оборони України. – К.: НУОУ, – 2014 – Вип. 1 (38). С. 20 – 26.

4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376с.

5. Ковальова С.М. Застосування методики кейс-методу у професійній підготовці майбутніх учителів у Великій Британії: Монографія / С.М. Ковальова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 260с.

6. Мадзігон В.М., Нісімчук А.С. Технологія креативної педагогічної освіти: монографія / Василь Миколайович Мадзігон, Андрій Сергійович Нісімчук. – Луцьк: ПВД « Твердиня», 2011. – 512 с.

7. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К.: 2007. – 144с.

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование. – 256 с.

9. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю.П. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.