ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПРОЯВУ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЄЮ)

Автор(и)

  • Г. Капосльоз Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • В. Капосльоз Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/136-147

Ключові слова:

інтерес до професійної діяльності, професійні ціннісні орієнтації, професійна спрямованість, результативність професійної діяльності (опанування професією), професійна культура, психологічна стійкість.

Анотація

У статті здійснено спробу систематизації поглядів деяких вітчизняних та зарубіжних вчених на особливості прояву мотивації до професійної діяльності (опанування професією) в юнацькому віці. Встановлено, що мотивація особистості до вибору, опанування та здійснення професійної діяльності проявляється у відношенні (ставленні) особистості до професії, а саме: інтересі до певної сфери професійної діяльності; наявності професійних ціннісних орієнтацій; спрямованості діяльності особистості на виконання професійних (функціональних) обов’язків (опанування професією). Наведені прояви відношення мають психологічні та поведінкові аспекти, оскільки: з одного боку – психічні процеси є передумовою (активують, спонукають особистість) системи дій чи бездіяльності (поведінки); з іншого –  успішність професійної діяльності (опанування професією) впливає на психічні утворення особистості модифікуючи їх. Саме тому, особливості прояву мотивації до професійної діяльності (опанування професією) у поведінці залежать від властивостей мотиваційної сфери особистості та ситуації функціонування особистості під час професійної діяльності, та пов’язані з результативністю професійної діяльності (опанування професією), індивідуальним розвитком особистості (становленням самосвідомості, професійним самовизначенням та самореалізацією у професійній діяльності), формуванням професійної культури та збереженням психологічної стійкості особистості під час опанування та здійснення професійної діяльності.

Біографії авторів

Г. Капосльоз, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

 

В. Капосльоз, Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

V. Kaposlyoz

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ