DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2014-2/53-59

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

С. Голівець

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі використання технологій інтерактивного навчання, як основного фактору оптимізації процесу опанування слухачами іноземної мови. Проаналізовано наукові джерела, які розглядають інтерактивне навчання під час вивчення іноземної мови, як частину інноватики в освіті. Окреслено особливості та обґрунтовано необхідність застосування інтерактивних технологій під час вивчення іноземної мови слухачами курсів іноземних мов.


Ключові слова


інтерактивне навчання; іноземна мова; пізнавальна діяльность; мотивація; комунікативні навички; уміння.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лист Першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковника Г.П. Воробйова заступнику Міністра оборони України Л.І. Полякову «Щодо відміни окремого доручення Міністра оборони України»      № 300/1/С/1139 від 14.04.2014.

2. Лосєва Н.М. Активні методи навчання в курсі аналітичної геометрії / Н. М. Лосєва // Дидактика математики: проблеми i дослідження: мiжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2008. – Вип. 29. – С. 29.

3. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. – №5-6.

4. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; за ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

5. Педагогический энциклопедический словарь /[сост. Бим-Бад Б.М.]. – М., 2002. – С. 285.

6. Монтень М.О. воспитании детей / Мишель Монтень // Опыты. Избранные произведения в 3-х томах. – М.: Голос, 2000. – Т. 1. – Гл. XXVI. – С.158.

7. Комар О. Застосування інтерактивних технологій – один із напрямів удосконалення навчального процесу // Школа (Шк. світ). – 2006. – №6. – С.64.

8. Козка І.К. Упровадження методу проектів як технології інтерактивного навчання у зміст підручника з англійської мови // Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах/ Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»/ Упорядник – доц. Нестеренко К.В. – Харків: НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2013. – C. 44.

9. Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 35.

10. Просяник О.П. Інтерактивне онлайн-навчання іноземній мові // Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах/ Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»/ Упорядник – доц. Нестеренко К.В. – Харків: НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2013. – C. 88.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.