ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗАПОРУКА СИЛЬНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРМІЇ

Автор(и)

  • Н. Андріянова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7115-2445

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/18-24

Ключові слова:

іншомовна підготовка, збройні сили, рівень володіння іноземною мовою, НАТО.

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку системи підготовки військовослужбовців з англійської мови. Визначені вимоги керівних документів до знання з іноземної мови військовослужбовців та визначені групи причин недостатнього рівня володіння іноземною мовою військовослужбовців збройних сил України.

Біографія автора

Н. Андріянова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат політичних наук

Посилання

Pro zatverdzhennia Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy ta planu realizatsii Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu ZSU [On approval of the Concept of language training of personnel of the Armed Forces of Ukraine and the plan of implementation of the Concept of language training of personnel of the Armed Forces of Ukraine]: Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 01 chervnia 2009 r. № 267. Kyiv : MO Ukrainy, 2009. 34 s.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro kursy inozemnykh mov u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [On approval of the Instruction on foreign language courses in the Armed Forces of Ukraine] : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.05.2017 № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17

Batyshcheva H., Kuznietsova N., Petrukhin V. Inshomovna profesiina kompetentnist u kursantiv viiskovoho zakladu vyshchoi osvity: sotsiolinhvistychnyi pidkhid [Foreign-language professional competence in cadets of a military institution of higher education: a sociolinguistic approach]. Mova i suspilstvo. 2019. Vypusk 10. S. 156–163

Semenenko L.M. Fedorovych M.A Kondratenko O.I. Tselishchev I.O. Osnovni metodychni osoblyvosti evoliutsii vykladannia inozemnykh movu vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ( analiz ta otsinka yikh efektyvnosti v period 1950-2017r.r .) [The main methodological features of the evolution of foreign language teaching at higher military educational institutions (analysis and evaluation of their effectiveness in the period 1950-2017)]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii(m. Odesa). № 2 (8)2017. C.178-186.

Velychko O. O. Upravlinski vymohy do zmistu inshomovnoi kompetentnosti viiskovykh fakhivtsiv u protsesi yikh pidhotovky [Management requirements for the content of foreign language competence of military professionals in the process of their preparation]. Viiskova osvita. 2016. № 2. S. 25-32.

Lahodynskyi O. Inshomovna pidhotovka u zbroinykh sylakh Spoluchenykh Shtativ Ameryky ta Velykoi Brytanii: dosvid dlia Ukrainy[Foreign language training in the United States and United Kingdom Armed Forces: Experience for Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. 2019. Vyp. 3. S. 164-179.

Zhytska S.A. Movna pidhotovka u VITI KP[Language training in VITI KP]: 2007. URL: https://kpi.ua/721-6

Hrebeniuk L. Praktychna rozrobka strukturnoi modeli formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv ZSU do profesiinoi vzaiemodii v mizhnarodnykh operatsiiakh z pidtrymannia myru i bezpeky [Practical development of a structural model for the formation of future readiness of the Armed Forces officers for professional cooperation in international peacekeeping and security operations]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : naukovyi zhurnal. 2019. № 4 (88). S. 27–38.

J-struktura dozvolyt hovoryty odniieiu movoiu z orhanamy upravlinnia krain-chleniv NATO, [J-structure will allow to speak the same language with the governing bodies of NATO member states] – Serhii Korniichuk. URL: https://www.armyfm.com.ua/j-struktura-dozvolit-govoriti-odniyeyu-movoyu-z-organami-upravlinnya-krain-chleniv-nato---sergij-kor/

Z 2020 roku na novi orhanizatsiini struktury, yaki diiut u NATO, perekhodiat orhany viiskovoho upravlinnia ZS Ukrainy [Since 2020, new governing bodies operating in NATO have been transferred to the military command of the Armed Forces of Ukraine] – heneral-leitenant S.Naiev. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/12/21/z-2020-roku-na-novi-organizaczijni-strukturi-yaki-diyut-u-nato-perehodyat-organi-vijskovogo-upravlinnya-zs-ukraini-general-lejtenant-s-naev/

Odne z problemnykh mists Zbroinykh syl Ukrainy – volodinnia anhliiskoiu movoiu[One of the problematic places in the Armed Forces of Ukraine is English]. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/khomchak-nazvav-slabke-mistse-zsu-201910091042384

Kabanenko I. Ukraina – NATO: pro neobkhidne ta dostatnie [Ukraine - NATO: about the necessary and the sufficient]. Hlavkom. 2018. URL: https://glavcom.ua/columns/kabanenko/ ukrajina-nato-pro-neobhidne-ta-dostatnje-486410.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ