№ 1 (41) 2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. Алексеєнко 9-17
ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗАПОРУКА СИЛЬНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРМІЇ PDF
Н. Андріянова 18-24
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ PDF
Н. Андріянова, О. Величко, К. Кащук 25-34
ВІЙСЬКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД PDF
Є. Брижатий 35-45
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТИ PDF
О. Васильєв 46-60
МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Н. Вербин, В. Шемчук, Д. Оленєв 61-69
ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
О. Войтех, К. Войтех 70-80
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ, ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Д. Вітер, О. Мітягін 81-90
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
А. Вітченко 91-102
НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
С. Горбачевський, М. Орда 103-108
МОДЕЛЬ АТЕТСТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О. Грушевський 109-116
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Ю. Добровольський, В. Добровольський, О. Зарічанський 117-126
Ґендерні виміри військового лідерства PDF
Н. Замотаєва 127-135
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
А. Зельницький 136-146
ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
А. Зельницький, О. Заболотний 147-162
СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ НАСТАНОВИ НА НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Є. Іванченко, О. Свірідюк 163-172
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА PDF
В. Карпенко 173-180
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕРСОНОДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Ю. Красильник 181-190
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ PDF
О. Красницька 191-202
Компоненти готовності до науково-дослідної діяльності магістрів військового управління PDF (English)
Л. Олійник 203-209
ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. Оліферук 210-221
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ В УКРАЇНІ (1991–2013) PDF
О. Пашкова 222-232
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
М. Полторак 233-242
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
В. Рахманов 243-263
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРАХ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
С. Сінкевич, С. Серховець 264-270
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
В. Сотник 271-279
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
О. Тогочинський 280-289
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ PDF
О. Черних, Ю. Черних 290-300
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО PDF
Н. Шабатіна 301-309
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИ БОЙОВИХ ОБСЛУГ КП У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ПОВІТРЯНИХ СИЛ PDF
С. Шворов, С. Горбачевський, М. Орда 310-317