СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЙНОЇ НАСТАНОВИ НА НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/163-172

Ключові слова:

вища військова освіта, STEM-освіта, STEM-технології, мотивація, нетрадиційний підхід у навчальному процесі.

Анотація

В статті обґрунтовано одну з педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності, а саме: створення позитивної мотиваційної настанови на нетрадиційний підхід у навчальному процесі під час формування зазначеної готовності. Застосування нетрадиційного підходу до професійної підготовки майбутніх офіцерів ЗС України ототожнюється авторами з використанням STEM-технологій у освітньому процесі військових.

Біографії авторів

Є. Іванченко, Військова академія, м. Одеса

доктор педагогічних наук,

професор

О. Свірідюк, Військова академія, м. Одеса

Aleksandra Sviridiuk

Посилання

Aseev, V.G. (1976) Motivatsiya povedeniya i formirovanie lichnosti [Behavioral motivation and personality formation]. M.: Myisl, 157. (in Russian)

Havrylenko, O. (2002) Formuvannia motyvatsii do profesiinoi diialnosti z zastosuvanniam IKT [Formation of motivation for professional activity using ICT]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Seriia : Pedahohichni nauky: Poltava, 10, 46-52. (in Ukrainian)

Ivanchenko, Ie.A. (2019) Do pytannia zastosuvannia tekhnolohii STEM-osvity do profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv [On the application of STEM education technologies to the future economistsʼ training]. Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia: suchasni naukovo-praktychni rishennia i pidkhody. Mizhdystsyplinarni perspektyvy: materialy III-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27 chervnia 2019 r.). Banska Bystrytsia – Baku – Uzhhorod – Kherson – Kryvyi Rih: Posvit, 2019, 107-109. (in Ukrainian)

Kalchuk, O.S. (2009) Motyvatsiia do profesiinoi diialnosti viiskovosluzhbovtsiv-zhinok u Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy [Motivation for professional activity of women servicemen in the State Border Guard Service of Ukraine]: dys. ... kand. psykhol. nauk: 19.00.09 «Psykholohiia diialnosti v osoblyvykh umovakh», Khmelnytskyi. (in Ukrainian)

Kolomiiets, A. M., Kobysia, V. M. Vprovadzhennia elementiv STEM-osvity u protses pidhotovky maibutnikh pedahohichnykh pratsivnykiv [Introduction of STEM educationʼs elements in the process of future pedagogical staffʼs training]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy: materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. ‒ URL: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/magazin/2017/09.11.2017.pdf (data zvernennia: 23.05.2019). (in Ukrainian)

Leontev, A.N. (1971) Potrebnosti, motivyi i emotsii [Needs, motives and emotions]. M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 40. (in Russian)

Lutsenko, H. (2013) Psykholoho-pedahohichni umovy orhanizatsii pidhotovky fakhivtsiv fizyko-matematychnoho profiliu (v umovakh fundamentalizatsii profesiinoi osvity) [Psychological and pedagogical conditions of specialists’ of physical and mathematical profile training organization (in the conditions of professional education fundamentalization)]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Sotsialna robota, 27, 109-112. (in Ukrainian)

Merlin, V. S. (1971) Lektsii po psihologii motivov cheloveka [Lectures on the psychology of human motives]. – Perm : Izd-vo PGPI, 1971. – 120. (in Russian)

Prykhodko, Yu.I. (2016) Viiskova osvita: napriamy ta shliakhy informatyzatsii [Military education: directions and ways of informatization]. Spilni dii viiskovykh formuvan i pravookhoronnykh orhaniv derzhavy: problemy ta perspektyvy: zbirnyk tez dopovidei Tretoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (22-23 veresnia 2016 roku). Odesa, 181-182. (in Ukrainian)

Sapozhnikova, T.N. (2003) Stimulirovanie professionalnogo samosovershenstvovaniya studentov v protsesse organizatsii ih poznavatelnoy deyatelnosti [Stimulation of professional self-improvement of students in the process of organizing their cognitive activities]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik, 1(34). – URL: http://www.yspu.yar.ru:8100/vestnik/index.html (data obrascheniya: 23.05.2019). (in Russian)

Silveistr A.M. (2017) Teoretyko-metodychni zasady navchannia fizyky maibutnikh uchyteliv khimii ta biolohii [Theoretical and methodological principles of future chemistry and biology teachers’ physics teaching]: dys. d-ra ped. nauk: 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (fizyka)», Kropyvnytskyi. (in Ukrainian)

Siryi, A. V. (2010) Motyvatsiia viiskovo-profesiinoi diialnosti viiskovosluzhbovtsiv za kontraktom [Motivation of military-professional activity of contract servicemen]: dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.09 «Psykholohiia diialnosti v osoblyvykh umovakh», Khmelnytskyi. (in Ukrainian)

STEM-osvita [STEM education]. ‒ URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ (data zvernennia 3.06.2019) (in Ukrainian)

STEM-osvita v Ukraini modernizatsiia chy imitatsiia? [STEM education in Ukraine ‒ modernization or imitation?] Postmetodyka: 2016, 1 (124), 20-27. (in Ukrainian)

STEAM-obrazovanie – mirovoy trend, prishedshiy v Ukrainu [STEAM education - a global trend that has come to Ukraine]. ‒ URL: https://mind.ua/ru/openmind/20185700-steam-obrazovanie-mirovoj-trend-prishedshij-v-ukrainu (data obrascheniya 3.06.2019). (in Russian)

Khmil, N.A. (2017) Motyvatsiinyi kryterii profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv do vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi [Motivational criterion for future teachers' professional readiness for the use of cloud technologies in the educational process]. Pedahohika ta psykholohiia, 56, 110-118. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ