ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ В УКРАЇНІ (1991–2013)

Автор(и)

  • О. Пашкова Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6525-4613

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/222-232

Ключові слова:

військово-патріотичне виховання, нормативно-правова база, воєнно-історичні знання, Збройні Сили України.

Анотація

У статті розглянуто створення та удосконалення нормативно-правової бази у сфері військово-патріотичного виховання, використання воєнно-історичних знань у вихованні військовослужбовців ЗС України у період 1991–2013 років.

Біографія автора

О. Пашкова, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

 

 

 

Посилання

Kontseptsiia natsionalnoho vykhovannia [Tekst] // Ridna shkola. – 1995. – № 6. – S. 18–25.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi prohramy patriotychnoho vykhovannia naselennia, formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia, rozvytku dukhovnosti ta zmitsnennia moralnykh zasad suspilstva : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.09.1999 № 1697 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 1999. – № 37. – S. 33.

Nakaz Ministerstva Ukrainy u spravakh simi, molodi ta sportu, Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Ministerstva oborony Ukrainy, Ministerstva kultury i turyzmu Ukrainy № 3754/981/538/49 “Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi” vid 27.10.2009.

Rishennia kolehii Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy № 6/1-21 “Pro proekt Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy patriotychnoho vykhovannia hromadian na 2013-2017 rr.” vid 31.05.2012.

Pro Zahalnoderzhavnu prohramu pidtrymky molodi na 2004–2008 roky : Zakon Ukrainy vid 18.11.2003 № 1281-IV // Uriadovyi kurier, 2003. – № 238 (17.12.2003).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy “Molod Ukrainy” na 2009-2015 roky : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.01.2009 № 41 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2009. – № 7. – S. 50.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s.

Pro Kontseptsiiu vykhovnoi roboty u Zbroinykh Sylakh ta inshykh viiskovykh formuvanniakh Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04.09.1998 № 981.

Pro zakhody shchodo dalshoho udoskonalennia systemy patriotychnoho vykhovannia molodi : Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 29.06.2001 № 173 // Uriadovyi kurier, 2001. – № 117 (05.07.2001).

Pro dodatkovi zakhody shchodo posylennia turboty pro zakhysnykiv Vitchyzny, yikh pravovoho i sotsialnoho zakhystu, polipshennia viiskovo-patriotychnoho vykhovannia molodi : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.02.2002 № 157 // Uriadovyi kurier, 2002. – № 44 (06.03.2002).

Pro Kontseptsiiu dopryzovnoi pidhotovky i viiskovo-patriotychnoho vykhovannia molodi : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.10.2002 № 948 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2002. – № 44. – S. 13.

Pro zakhody shchodo reformuvannia humanitarnoi sfery Zbroinykh Syl Ukrainy : rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 25.10.2003 № 338 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2003. – № 44. – S. 33.

Pro Kontseptsiiu humanitarnoho i sotsialnoho rozvytku u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2004 № 28 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2004. – № 2. – S. 14.

Pro vidrodzhennia istoryko-kulturnykh ta hospodarskykh tradytsii Ukrainskoho kozatstva : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04.01.1995 № 14 // Uriadovyi kurier, 1995. – № 5 (12.01.1995).

Pro Natsionalnu prohramu vidrodzhennia ta rozvytku Ukrainskoho kozatstva na 2002-2005 roky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.11.2001 № 1092 // Uriadovyi kurier, 2001. – № 216 (21.11.2001).

Dyrektyva Ministra oborony Ukrainy № D-22 “Pro vdoskonalennia systemy viiskovo-patriotychnoho vykhovannia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy” vid 17.04.2006.

Dyrektyva Ministra oborony Ukrainy № D-57 “Pro orhanizatsiiu kulturno-vykhovnoi, prosvitnytskoi roboty ta dozvillia viiskovosluzhbovtsiv, chleniv yikhnikh simei, pratsivnykiv Zbroinykh Syl Ukrainy” vid 29.12.2006.

Bila knyha 2007: oboronna polityka Ukrainy. – K. : MOU, 2008. – 119 s.

Bila knyha 2008: oboronna polityka Ukrainy. – K. : MOU, 2009. – 99 s.

Bila knyha 2009. Zbroini Syly Ukrainy. – K. : MOU, 2010. – 84 s.

Pro deiaki zakhody shchodo vidznachennia vydatnykh podii natsionalnoi voiennoi istorii : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.11.2009 № 923 // Uriadovyi kurier, 2009. – № 215 (19.11.2009).

Bila knyha-2012. Zbroini Syly Ukrainy. – K. : MO Ukrainy, 2013. – 73 c.

Bila knyha-2010. Zbroini Syly Ukrainy. – K. : MO Ukrainy, 2011. – 77 c.

Bila knyha – 2011. Zbroini Syly Ukrainy. – K. : MO Ukrainy, 2012. – 83 c.

Bila knyha-2013. Zbroini Syly Ukrainy. – K. : MO Ukrainy, 2014. – 74 c.

Kobzar A. O. Istoriia struktur vykhovnoi roboty u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : monohrafiia. – K. : TOV «TsP «Komprynt», 2012. – 264 s.

Pro vidznachennia v Ukraini deiakykh pamiatnykh dat ta profesiinykh sviat : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.12.2011 № 1209 // Uriadovyi kurier, 2011. – № 245 (30.12.2011).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Ministerstva oborony Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy № 1453/716/997 “Pro Prohramu patriotychnoho vykhovannia uchnivskoi ta studentskoi molodi v navchalnykh zakladakh Ukrainy ta Plan zakhodiv Estafety Peremohy na 2013–2015 roky” vid 21.10.2013.

Kobzar A. O. Stanovlennia ta rozvytok struktur vykhovnoi roboty u Zbroinykh Sylakh Ukrainy (1991–2011 rr.) : dys. … kand. ist. nauk / 20.02.22 – viiskova istoriia // Anatolii Oleksiiovych Kobzar ; Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. – K., 2013. – 278 s.

Popovych O. I. Natsionalna systema viiskovoho vykhovannia ta yii rozvytok u nezalezhnii Ukraini: dys. … kand. ist. nauk / 20.02.22 – viiskova istoriia // Oleksandr Ivanovych Popovych ; Natsionalna akademiia oborony Ukrainy. – K., 2006. – 201 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ