DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/103-108

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

С. Горбачевський, М. Орда

Анотація


Сучасні умови існування армій характеризуються високим рівнем вимог до професійних знань і навичок з одного боку і старінням знань в умовах швидкоплинних змін світу з іншого боку. Тому освітній процес повинен бути безперервним і розподіленим територіально. Забезпечити виконання цих умов (вимог часу) можна тільки з використанням сучасних інформаційних технологій, які повинні застосовуватися в освітній діяльності вищих військових навчальних закладів. У статті проаналізовано сучасний досвід використання інформаційних систем в військовій освіті і сформульовані проблемними питання, які потрібно вирішити.


Ключові слова


вищі військові навчальні заклади; військова освіта; інформаційні системи; дистанційне навчання; інформаційне освітнє середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia : monohrafiia / V.M. Kukharenko, S.M. Berezenska, K.L. Buhaichuk, N.Iu. Oliinyk, T.O. Oliinyk, O.V. Rybalko, N.H. Syrotenko, A.L. Stoliarevska; za red. V.M. Kukharenka – Kharkiv: «Miskdruk», NTU «KhPI», 2016. – 284 s.

Dystantsiine navchannia: psykholohichni zasady : monohrafiia / M.L. Smulson, Yu.I. Mashbyts, M.I. Zhaldak ta in. ; za red. M.L. Smulson. — Kirovohrad : Imeks-LTD, 2012. - 240 s.

Andrieiev O.O. Pedahohichni aspekty vidkrytoho dystantsiinoho navchannia : monohrafiia / O.O. Andrieiev, K.L. Buhaichuk, N.O. Kalinenko, O.H. Kolhatin, V.M. Kukharenko, N.A. Liulkun, L.L. Liakhotska, N.H. Syrotenko, N.Ie. Tverdokhliebova. // Za red. O.O. Andrieieva, V.M. Kukharenka – KhNADU, Kharkiv: «Miskdruk», 2013. – 212 s.

Neshchadym M.I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. -K.:Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2003. - 852 s.

Biermann R. Inter-organizationalism in Theory and Practice. Studia Diplomatica. The Brussels Journal of International Relations. 2009. Vol. LXII. No. 3. P. 7–12.

Mayer S. Embedded Politics, Growing Informalization? How NATO and the EU Transform Provision of External Security. Contemporary Security Policy. 2011. Vol. 32. No. 2. P. 308–333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.

2. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін. ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 240 с.

3. Андрєєв О.О. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : монографія / О.О. Андрєєв, К.Л. Бугайчук, Н.О. Каліненко, О.Г. Колгатін, В.М. Кухаренко, Н.А. Люлькун, Л.Л. Ляхоцька, Н.Г. Сиротенко, Н.Є. Твердохлєбова. // За ред. О.О. Андрєєва, В.М. Кухаренка – ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. – 212 с.

4. Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія. -К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. - 852 с.

5. Biermann R. Inter-organizationalism in Theory and Practice. Studia Diplomatica. The Brussels Journal of International Relations. 2009. Vol. LXII. No. 3. P. 7–12.

6. Mayer S. Embedded Politics, Growing Informalization? How NATO and the EU Transform Provision of External Security. Contemporary Security Policy. 2011. Vol. 32. No. 2. P. 308–333.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.