ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Автор(и)

  • О. Черних Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9865-5598
  • Ю. Черних Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0780-6627

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/290-300

Ключові слова:

система військової освіти, збройні сили Республіки Білорусь, початкова військова підготовка, допризовна підготовка.

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано структуру військової освіти та досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Республіки Білорусь для врахування досвіду з військового навчання громадян під час подальшої реформи національної системи військової освіти. Визначено місце, роль та завдання початкової військової підготовки молоді у загальної системі підготовки юнаків до проходження військової служби у збройних силах. Наведено відомості щодо існуючої мережі спеціалізованих середніх навчальних закладів, що проводять навчання за програмами, які мають військову складову. Приведено вимоги для вступників до цих навчальних закладів та визначено основні завдання суворовського військового училища та кадетських училищ. Означено основні шляхи та заходи для вдосконалення обов’язкової і добровільної складових допризовної та фізичної підготовок, що проводяться у закладах освіти під час здобуття загальної середньої, професійно-технічної та середньої спеціальної освіти.

Біографії авторів

О. Черних, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

 

 

 

 

Ю. Черних, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук,

доцент

Посилання

Bohunov, S.O., Chernykh, Yu.O., Chernykh, O.B. (2017). Osnovy orhanizatsiyi ta funktsionuvannya systemy viyskovoyi osvity Velykobrytanyy - analitychnyy ohlyad [Basics of organization and functioning of the Great Britain military education system - analytical review]. Military education, 2 (36), 234-245. (in Ukrainian).

Bohunov, S.O., Chernykh, Yu.O., Chernykh, O.B. (2018). Orhanizatsiya podhotovky ofitseriv dlya zbroynykh syl respubliky Lytva [Organisation of officer training for the armed forces of the republic of Lithuania]. Military education, 1 (37), 272-285. (in Ukrainian).

V Belarusi povysyat kachestvo doprizyvnoy podgotovki v shkolakh [Pre-conscription training in schools will improve in Belarus]. Available at: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-povysjat-kachestvo-doprizyvnoj-podgotovki-v-shkolah-354813-2019. (in Russian).

Vladimirova, S., Streletskiy, A. (2006). Issledovaniya v oblasti sovershenstvovaniya professionalizma lichnogo sostava vooruzhennykh sil SSHA [Studies in the field of improving the professionalism of the personnel of the US armed forces]. Foreign military review, 5, 15-19. (in Russian).

Gatsko, M. (2009). Professional'naya podgotovka unter-ofitserov i serzhantov v zarubezhnykh armiyakh [Professional training of non-commissioned officers and sergeants in foreign armies]. Foreign military review, 5, 21-28. (in Russian).

Zakon Respubliki Belarus' (1995). O voinskoy obyazannosti i voinskoy sluzhbe [The Law of the Republic of Belarus. On Military Duty and Military Service].Vedomosti Verkhovnogo soveta Respubliki Belarus' 22-23, st.309. (in Russian).

Dopryzyvnaya podhotovka. [Pre-draft preparation]. Available at: https:://www.mil.by-/ru/all_about/doprizyv/. (in Russian).

Zakon Ukrayiny (1992). Pro viyskovyy obov'yazok i viyskovu sluzhbu [On Military Duty and Military Service]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 27, st.385. (in Ukrainian).

Kadet·skye uchylyshcha Belorussyy [Belarusian Cadet Schools]. Available at: https://www.sb.by/articles/iz-uchilishcha-v-elitu-armii.html. (in Russian).

Kolesov, P., Streletskii, A. (2006). Sen-Sirskaya spetsial'naya voyennaya shkola vooruzhennykh sil Frantsii [Saint-Sire Special Military School of the French Armed Forces]. Foreign military review, 6, 26-32. (in Russian).

Konstytutsiya Ukrayiny (2001). [Constitution of Ukraine]. K.: Ukrayinska entsyklopediya, t. 3, 792. (in Ukrainian).

Lazukin, V. (2008). Podgotovka ofitserskikh kadrov v VS FRG [Training of officer cadres in the Armed Forces of the FRG]. Foreign military review, 2, 26-30. (in Russian).

Mityahin, O.O., Chernykh, O.B., Chernykh, Yu.O. (2018). Systema pidhotovky viyskovykh fakhivtsiv u zbroynykh sylakh krayin Baltiyi: dosvid dlya Ukrayiny [Educational system for military specialists in the armed forces of the Baltic countries: experience for Ukraine]. Scientific Bulletin of innovative technologies, 1(17), 49-61. (in Ukrainian).

Pakhariv, S.O. (2014). Pochatkova viyskova pidhotovka yunakiv u navchalnykh zakladakh Frantsiyi [SO Initial military training of young men in French schools]. Zb. nauk. prats VIKNU im. T. Shevchenka, 46, 314-321. (in Ukrainian).

Prykhodko, Yu.I. (2017). Pidhotovka viyskovykh fakhivtsiv u providnykh krayinakh svitu: osnovopolozhni zasady ta tendentsiyi [Training of military specialists in leading countries of the world: fundamental principles and trends]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3 (67), 285-299. (in Ukrainian).

Tolok, I.V., Suprunov Yu.M. (2018). Osoblyvosti pidhotovky viyskovykh fakhivtsiv taktychnoho rivnya u VVNZ SSHA ta okremykh krayin NATO [Peculiarities of training of tactical-level military specialists]. Military education, 1 (37), 259-271. (in Ukrainian).

Uchrezhdeniye obrazovaniya «Minskoye suvorovskoye voyennoye uchilishche» [Educational institution «Minsk Suvorov military school»] Available at: https://www.mil.by/ru/-education/msvu/about/.(in Russian).

Chernykh, O.B., Mityahin, O.O. Chernykh, Yu.O, (2017). Analiz suchasnoho stanu systemy viyskovoyi osvity respubliky Polshcha: dosvid dlya Ukrayiny [The current state analysis of the military education system of the republic of Poland: experience for Ukraine]. Military education, 1 (35), 200-208. (in Ukrainian).

Chernykh, Yu.O., Chernykh, O.B,. (2017). Osnovy orhanizatsiyi ta funktsionuvannya systemy viyskovoyi osvity Frantsiyi – analitychnyy ohlyad [Basics of organization and functioning of the French military education system - analytical review]. Zb. nauk. prats VIKNU im. T. Shevchenka, 56, 249-257. (in Ukrainian).

Chernykh, Yu.O., Chernykh, O.B.,. (2018). Systema pidhotovky ofitserskykh kadriv u zbroynykh sylakh respubliky Bolhariya [Officer training system in the armed forces of the republic of Bulgaria]. Zb. nauk. prats VIKNU im. T. Shevchenka, 59, 204-215. (in Ukrainian).

Chernykh, Yu.O., Chernykh, O.B.,. (2017). Osnovy orhanizatsiyi ta funktsionuvannya systemy viyskovoyi osvity Nimechchyny – analitychnyy ohlyad [Basics of organization and functioning of the Germany military education system - analytical review] Zb. nauk. prats VIKNU im. T. Shevchenka, 57, 238-248. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ