DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/127-135

Ґендерні виміри військового лідерства

Н. Замотаєва

Анотація


Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми професійної підготовки військових керівників-лідерів з урахуванням ґендерного підходу. На підставі проведеного аналізу наукових підходів до тлумачення природи і механізмів функціонування військового лідерства розкрито причини ґендерної асиметрії лідерства, обґрунтовано шляхи гармонізації взаємодії на основі принципу ґендерної рівності у військовій організації. Наголошено, що формування готовності у військових лідерів до ефективної ґендерної взаємодії залежить від урахування в освітньому змісті актуальних питань ґендерної теорії і практики, технологічного забезпечення освітнього процесу та використання конструктивних поведінкових стратегій міжособистісної взаємодії, що забезпечують партнерський характер взаємовідносин із колегами протилежної статі.


Ключові слова


ґендер; ґендерний підхід; ґендерні стереотипи; ґендерна диференціація; ґендерна чутливість; лідер; інтерактивна ґендерна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Nevydymyi batalion: uchast zhinok u viiskovykh diiakh v ATO (sotsiolohichne doslidzhennia) / za zah. red. T. Martseniuk. K.: KMA, 2015. – 89 s.

Keller J. Military leadership and leaders / J. Keller // ENDC Proceedings – 2014. – Vol. 19. – rr. 26–45.

Tatenko V. Liderstvo u gendernomu vbranni. Abo pro lideriv-cholovikiv i lideriv-zhinok. Sotsialno-psykholohichni studii / O. V. Tatenko . – K. : Vydavnychyi dim “Korporatsiia”, 2004. – 182 s.

Bem S. Lynzы hendera : Transformatsyia vzghliadov na problemu neravenstva polov / S. Bem – M. : Rosspэn, 2004. – 240 s.

Hovorun T. V. Konstruiuvannia genderu v kohnityvnii paradyhmi / T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi // Naukovi zapysky. Seriia “Psykholohiia i pedahohika” – 2010. – Vypusk № 14. – S. 55-65.

Aydt H. K. The Social Construction of Gender in the Military and Resistance to the Integration of Women. – Rezhym dostupu do zhurn. : http: //opensiuc.lib.siu.edu/uhp_theses?utm_source=opensiuc.lib.siu.edu%2Fuhp_theses%2F212&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Eagly H.A. Gender and the Evaluation of Leaders : A Meta-Analysis / H.A. Eagly and Mona G. Makhijani // Psychological Bulletin – 1992. – Vol. 11. – No. 1. – rr. 3-22.

Kokun O.M. Osoblyvosti ta dynamika rozvytku liderskykh yakostei kursantiv / O. M. Kokun, I. O. Pishko // Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Zb-k nauk, prats. Kyiv: NUOU – 2013. – Vypusk № 3. – S. 223-229.

Osnovy teorii genderu: navchalnyi posibnyk. – K.: “K.I.S.”, 2004. – 536 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Невидимий батальйон: участь жінок у військових діях в АТО (соціологічне дослідження) / за заг. ред. Т. Марценюк. К.: КМА, 2015. – 89 с.

2. Keller J. Military leadership and leaders / J. Keller // ENDC Proceedings – 2014. – Vol. 19. – рр. 26–45.

3. Татенко В. Лідерство у ґендерному вбранні. Або про лідерів-чоловіків і лідерів-жінок. Соціально-психологічні студії / О. В. Татенко . – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2004. – 182 с.

4. Бем С. Линзы гендера : Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / С. Бем – М. : Росспэн, 2004. – 240 с.

5. Говорун Т. В. Конструювання ґендеру в когнітивній парадигмі / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” – 2010. – Випуск № 14. – С. 55-65.

6. Aydt H. K. The Social Construction of Gender in the Military and Resistance to the Integration of Women. – Режим доступу до журн. : http: //opensiuc.lib.siu.edu/uhp_theses?utm_source=opensiuc.lib.siu.edu%2Fuhp_theses%2F212&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

7. Eagly H.A. Gender and the Evaluation of Leaders : A Meta-Analysis / H.A. Eagly and Mona G. Makhijani // Psychological Bulletin – 1992. – Vol. 11. – No. 1. – рр. 3-22.

8. Кокун О.М. Особливості та динаміка розвитку лідерських якостей курсантів / О. М. Кокун, І. О. Пішко // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук, праць. Київ: НУОУ – 2013. – Випуск № 3. – С. 223-229.

9. Основи теорії ґендеру: навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.