ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

Автор(и)

  • Н. Шабатіна Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5066-9517

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/301-309

Ключові слова:

вища військова освіта, система військової освіти, гарантування якості освіти, модернізація освіти, НАТО.

Анотація

У статті розглянуто досвід країн-членів НАТО у сфері гарантування якості вищої військової освіти, який має бути врахований у процесі імплементації принципів проектування вітчизняної системи гарантування якості вищої військової освіти.

Біографія автора

Н. Шабатіна, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

 

 

Посилання

Baidenko V. Pro mozhlyvist pobudovy yedynoho Maketu osvitnoho standartu krain CND yak dynamichnoi modeli normy yakosti vyshchoi osvity / V.I. Baidenko, V.F. Puhach, N.M. Rohozina // Bolonskyi protses v Ukraini : nauk.-metod. zb.; [Kol.avt.] – 2005. – Vyp. 46. – S. 40-61. (in Ukrainian).

Zelnytskyi A. Monitorynh yakosti pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy : nauk.-metod. posib. / Zelnytskyi A., Zabolotnyi O., Prykhodko Yu. ta in.; za zah. red. I.V. Toloka. – Kh.: KhNUPS, 2017. – 120 s. (in Ukrainian).

Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy: dosvid, tendentsii, perspektyvy, osoblyvosti pidhotovky viiskovykh lotchykiv. Monohrafiia. – Kh.: Tsyfrova drukarnia № 1. – 2012. – 456 s. (in Ukrainian).

Klimova H. Yakist vyshchoi osvity: yevropeiskyi vymir / H.P. Klimova // Visn. Nats. un-tu «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Ser. Filosofiia. – 2016. – № 1. – C. 203-211. (in Ukrainian).

Rybalchenko D. Metodolohichni zasady stvorennia ta vprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu osvitnikh posluh / D.O. Rybalchenko URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11rdoznz.pdf. (in Ukrainian).

Rozvytok systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini : informatsiino-analitychnyi ohliad / za zah. red. S. Kalashnikovoi ta V. Luhovoho. – K. : DP “NVTs “Priorytety, 2015. – 84 s. (in Ukrainian).

Telelym V. Viiskova osvita v systemi bezpeky ta oborony / Telelym V., Tymoshenko R., Prykhodko Yu. // Nauka i oborona. – 2013. – № 4. – S. 21-28. (in Ukrainian).

Iakymenko Yu. Vdoskonalennia systemy kontroliu yakosti vyshchoi tekhnichnoi osvity ta Bolonskyi protses / Yu. Yakymenko // Mat. Vseukr. narady rektoriv vyshchykh tekhn.. zakladiv “Vyshcha tekhnichna osvita Ukrainy i Bolonskyi protses”. – X.: NTU KhPI, 2004. – S. 123-148. (in Ukrainian).

Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – V. 18 (1). – Р. 9-34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – № 2 (11) – P. 107-111.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).– К. : CS Ltd., 2015. – 32 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ