ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. Полторак Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7601-8317

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/233-242

Ключові слова:

вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ), військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти (ВНП ЗВО), впровадження технологій дистанційної форми навчання, дистанційний навчальний курс, дистанційна освіта.

Анотація

У статті розкривається сутність теоретико-практичних рекомендацій щодо впровадження технологій дистанційної форми навчання в систему національної військової освіти України, надаються практичні рекомендації щодо поетапного використання технології впровадження дистанційних навчальних курсів у навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил України.

Біографія автора

М. Полторак, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук,

доцент

 

 

Посилання

O.V. Ovcharuk Dystantsiina osvita u yevropeiskykh krainakh ta SShA u konteksti rozvytku innovatsiinykh tekhnolohii / – 2004. – 37–40 s.

Rozrobka naukovo-metodychnykh ta praktychnykh rekomendatsii shchodo vprovadzhennia systemy dystantsiinoi osvity u navchalno-vykhovnyi protses VI ONPU : zakliuchnyi zvit vykonannia NDR “Rozrobka elementiv systemy dystantsiinoi osvity vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu” (Shyfr “MONOLOH”). – Odesa: Viiskova akademiia, 2011. – 132 s.

Zvit pro skladovu chastynu NDR shyfr “Tekhnolohiia-D”, m. Kyiv, VIKNU, 2017 r. 170 s.

Naumenko M.I. Upravlinnia yakistiu viiskovoi osvity : teoriia, metodolohiia, praktyka / Naumenko M.I., Prykhodko Yu.I. // “Nauka i oborona” – №1. – 2009. – S. 40 – 50.

A.O. Kucheriavyi, M.L. Shelukhin Navchalnyi posibnyk. Proekt samostiinoi roboty studentiv yurydychnykh spetsialnostei. m. Donetsk, vyd-vo “Kalmius”, 2013 r., 200s.: A.O.

Teoretychni ta tekhnolohichni zasady dystantsiinoho navchannia u natsionalnii viiskovii osviti: zvit pro NDR shyfr “Tekhnolohiia D” (robochi materialy) Viiskovyi instytut telekomunikatsii ta informatsiinykh tekhnolohii – Kyiv: VITI, 2017. – 15 – 93 s.

Teoretychni ta tekhnolohichni zasady dystantsiinoho navchannia u natsionalnii viiskovii osviti Ukrainy: zvit pro NDR shyfr “Tekhnolohiia D” (robochi materialy) / VIKNU im.. Tarasa Shevchenka – Kyiv: VIKNU, 2017. S.– 23 – 94 s.

Teoretychni ta tekhnolohichni zasady dystantsiinoho navchannia u natsionalnii viiskovii osviti: zvit pro NDR shyfr “Tekhnolohiia D” (robochi materialy) / Viiskovyi instytut im. S.P.Korolova – ZhVI, 2017, 45 s.

Teoretychni ta tekhnolohichni zasady dystantsiinoho navchannia u natsionalnii viiskovii osviti Ukrainy, zvit pro NDR shyfr “Tekhnolohiia-D” (zakliuchnyi zvit) NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho– m. Kyiv,2017 r. 37 –250 s.

Polozhennia pro dystantsiine navchannia v Natsionalnomu universyteti oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. m. Kyiv, NUOU, 2017 r., 17 s.

Zvit pro skladovu chastynu NDR shyfr “Tekhnolohiia-D”, m. Kharkiv, VIuF NIuU, 2017 r. 120 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ