МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕНСИВНОЇ ПІДГОТОВКИ БОЙОВИХ ОБСЛУГ КП У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/310-317

Ключові слова:

бойові обслуги, автоматизовані КП, тренажер, тренажерна система, імітаційна модель, інтенсивна підготовка.

Анотація

У статті розглянуті методичні засади планування та реалізації інтенсивної підготовки бойових обслуг автоматизованих командних пунктів Повітряних Сил, практичне використання яких забезпечує підвищення ефективності проведення комплексних тренувань у навчально-тренувальних центрах Повітряних Сил на основі інтенсифікації відпрацювання навчальних завдань.

Біографії авторів

С. Шворов, Національний університет біоресурсів і природокористування

доктор технічних наук,

професор

 

 

С. Горбачевський, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського

кандидат технічних наук

старший науковий співробітникМ. Орда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

Kolotusha V. P. Napriamy pidvyshchennia yakosti pochatkovoi pidhotovky dyspetcheriv UPR / V. P. Kolotusha // Pedahohichni nauky. – 2011. – Vypusk 96. – S. 101-110.

Kharytonov O.L., A.O. Kharytonov Propozytsii shchodo vdoskonalennia upravlinnia sylamy ta zasobamy ppo shliakhom pidvyshchennia zhyttievosti punktiv upravlinnia /O.L. Kh arytonov, A.O. Kharytonov // Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika, 2010, № 2(22) S.77-80

Pro zatverdzhennia Pravyl shturmanskoho zabezpechennia polotiv derzhavnoi aviatsii Ukrainy. Nakaz MO Ukrainy vid 23.02.2016 № 100. - Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-16

Shvorov S.A. Silko O.V. Teoretychni pytannia pobudovy intelektualnykh trenazhernykh system intensyvnoi pidhotovky operatoriv ASU viiskovoho pryznachennia Zbirnyk naukovykh prats VITI NTUU „KPI” № 1 – 2011. S. 179-182. - Rezhym dostupu: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2011/24_1_2011.pdf

Herasymov B.M. Metodyka kompleksnoi otsinky i vyboru ratsionalnoho variantu trenazherno-imitatsiinoho kompleksu / B.M. Herasymov, O.Iu. Kazantsev //Visnyk VITI NUTU «KPI». – 2002 – №3. – S.23-28.

Shvorov S.A. Model intensyvnoi pidhotovky fakhivtsiv avtomatyzovanykh kompleksiv kontroliu povitrianoho prostoru / Shvorov S.A.,Chepurenko V.V., Andriichenko S.M. // Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – 2006.– Vyp. 2. – S. 142-146.

Pobudova ta vykorystannia system dystantsiinoho navchannia z elementamy shtuchnoho intelektu: Monohrafiia [Lienkov S.V., Hakhovych S.V., Hunchenko Yu.O., Lukin V.Ie., Shvorov S.A.]. – Odesa, Vyd-vo VMV, 2013. – 324 s.

Zaichenko Yu.P. Yssledovanye operatsyi: Ucheb. Posobye dlia studentov vuzov. – 2-e yzd., pererab y dop. / Yu.P. Zaichenko – Kyev: «Vyshcha shkola». Holovnoe yzd-vo, 1979. – 392 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ