DOI: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/25-34

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Н. Андріянова, О. Величко, К. Кащук

Анотація


В статті проведено порівняльний аналіз системи оцінювання рівня володіння іноземною мовою особового складу Збройних Сил України за методикою відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 та сучасних популярних методик із застосуванням тестів: IELTS, TOEFL, ECL.


Ключові слова


рівень володіння іноземною мовою; іншомовна підготовка; збройні сили; мовне тестування; STANAG 6001; стандартизований мовленнєвий рівень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6.06.2016 r. № 240/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Derzhavna prohrama rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy na period do 2020 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.03.2017 r. № 73/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/732017-21498

Kontseptsiia rozvytku sektora bezpeky i oborony Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 4.03.16 r. № 92/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy ta planu realizatsii Kontseptsii movnoi pidhotovky osobovoho skladu ZSU: Nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 01 chervnia 2009 r. № 267. Kyiv : MO Ukrainy, 2009. 34 s.

Osnovni zasady movnoi pidhotovky osobovoho skladu u systemi Ministerstva oborony Ukrainy. Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 08.08.2019 № https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro kursy inozemnykh mov u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.05.2017 № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17

STANAG 6001 (5-e vydannia). NATO Standardization office, Brussels. 2014. 56 p.

Shcho krashche, TOEFL abo IELTS? URL: https://grade.ua/uk/toefl/toefl-ielts/

Shcho take IELTS? URL: https://www.jit.academy/shho-take-ielts/

Ekzamen TOEFL. URL: https://www.unipage.net/ru/exam_toefl

Ekzamen na mezhdunarodnii sertyfykat ECL. URL: https://pandia.ru/text/78/419/1215.php

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia movnykh testiv vidpovidno do standartu NATO “STANAG6001”(SMR 3): navchalnyi posibnyk / kolektyv avtoriv; za zah. red. S. S. Nevhada. Kyiv: NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 2017. 67 s.

Chaiuk T. A. Onlain instrumenty dlia otsiniuvannia inshomovnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh zakladiv osvity: zarubizhnyi dosvid. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2019, Tom 73, №5. S. 185-205.

Hryshchuk Yu. V. Halkina V. D. Zabezpechennia validnosti ta nadiinosti movnykh testiv zghidno vymoh standartiv NATO "STANAG 6001" Visn. Nats. tekhn. un-tu Ukrainy "KPI". Ser. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. 2015. № 1. S. 111-115.

Zhytska S.A. Naukovo-metodychni osnovy rozrobky testovykh zavdan za vymohamy standartiv nato STANAH 6001. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1141

Shypilova I. Metody ta pryiomy kontroliu rivnia volodinnia inozemnoiu movoiu. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2001

Boiko Yuliia. Test yak odyn z vydiv kontroliu rivnia volodinnia inozemnoiu movoiu u VNZ. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/566

Kulykova L.A., Kharchenko T.I. Test yak odyn iz zasobiv kontroliu navchannia inozemnoi movy. Pedahohichni nauky (Suchasni metody vykladannia). № 5. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46532.doc.htm

Kanova L. P., Malinovskyi E. F. Osoblyvosti inshomovnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv do testuvannia stanag 6001. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky. 2018. Vypusk 3 (89). C. 91-95.

Beznosiuk O. O. Innovatsiini tekhnolohii u pidhotovtsi viiskovoho fakhivtsia. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2015_50_45.pdf

Poriadok prokhodzhennia movnoho testuvannia. URL: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/ nnc-im/por-proh-mov-test.html

Metodyka obuchenyia ynostrannim yazikam v nachalnoi y srednei obshcheobrazovatelnoi shkole / [pod red. V.N. Fylatova]. Rostov-na-Donu. 2004. S. 314–326.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України від 6.06.2016 р. № 240/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

2. Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року: Указ Президента України від 22.03.2017 р. № 73/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/732017-21498

3. Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України: Указ Президента України від 4.03.16 р. № 92/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

4. Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу ЗСУ: Наказ Міністра оборони України від 01 червня 2009 р. № 267. Київ : МО України, 2009. 34 с.

5. Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України. Наказ Міністерства оборони України від 08.08.2019 № https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf

6. Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 23.05.2017 № 286. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17

7. STANAG 6001 (5-е видання). NATO Standardization office, Brussels. 2014. 56 p.

8. Що краще, TOEFL або IELTS? URL: https://grade.ua/uk/toefl/toefl-ielts/

9. Що таке IELTS? URL: https://www.jit.academy/shho-take-ielts/

10. Экзамен TOEFL. URL: https://www.unipage.net/ru/exam_toefl

11. Экзамен на международный сертификат ECL. URL: https://pandia.ru/text/78/419/1215.php

12. Методичні рекомендації щодо розроблення мовних тестів відповідно до стандарту НАТО “STANAG6001”(СМР 3): навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. С. С. Невгада. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 67 с.

13. Чаюк Т. А. Онлайн інструменти для оцінювання іншомовної компетентності студентів вищих закладів освіти: зарубіжний досвід. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 73, №5. С. 185-205.

14. Грищук Ю. В. Галкіна В. Д. Забезпечення валідності та надійності мовних тестів згідно вимог стандартів НАТО "STANAG 6001" Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2015. № 1. С. 111-115.

15. Жицька С.А. Науково-методичні основи розробки тестових завдань за вимогами стандартів нато СТАНАГ 6001. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1141

16. Шипілова І. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2001

17. Бойко Юлія. Тест як один з видів контролю рівня володіння іноземною мовою у ВНЗ. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/566

18. Куликова Л.А., Харченко Т.І. Тест як один із засобів контролю навчання іноземної мови. Педагогічні науки (Сучасні методи викладання). № 5. URL: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46532.doc.htm

19. Канова Л. П., Маліновський Е. Ф. Особливості іншомовної підготовки військовослужбовців до тестування stanag 6001. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2018. Випуск 3 (89). C. 91-95.

20. Безносюк О. О. Інноваційні технології у підготовці військового фахівця. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2015_50_45.pdf

21. Порядок проходження мовного тестування. URL: https://nuou.org.ua/u/stru/centers/nnc-im/por-proh-mov-test.html

22. Методика обучения иностранным языкам в начальной и средней общеобразовательной школе / [под ред. В.Н. Филатова]. Ростов-на-Дону. 2004. С. 314–326.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.