ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛІТИКИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Андрій Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/89-104

Ключові слова:

якість освіти; гарантування якості освіти; забезпечення якості освіти; компетентність; політика гарантування якості освіти.

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми розроблення та імплементації політики гарантування якості вищої військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Дослідження базується на розкритті сутності, структури, змісту понять, дотичних до базового поняття “політика гарантування якості освіти”, їх взаємозв’язків та взаємозалежностей у межах функціонування відповідної педагогічної системи, спрямованої на формування у здобувачів освіти певних компетентностей і гарантованого  досягнення ними запланованих результатів навчання.

Біографія автора

Андрій Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Международный стандарт ISO:9000. Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. –Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України: наук.-метод посіб. /А.М. Зельницький, О.А. Заболотний, Ю.І. Приходько та ін..; за заг. ред. І.В. Толока.: ХНУПС, 2017. – 120 с.

Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htpp://zakon0.rada.gov.ua/lavs/show/2145-і9,

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.-Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

Зельницький А. М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / Зельницький А. М., Удовенко П. І., Серветник Р. М. // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – № 3 (11). – С. 21–26.

Сучасний словник іншомовних слів / Уклад. О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с. – (Слованики України).

Зельницький А.М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості / А.М. Зельницькиий // Вісник НАОУ. – 2012. – № 1(26). – С. 23–25.

Зельницький А. М. Система забезпечення і гарантування якості вищої військової освіти: процес і результат / А.М. Зельницькиий // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України. – 2018. – № 1(37). – С. 101–114.

Теоретико-методологічні засади управління змінами в системі військової освіти: монографія / [А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, О. М. Васильєв, Н. О. Шабатіна]. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. – 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Статті