ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/92-99

Ключові слова:

військова освіта; забезпечення якості освіти; підготовка військових фахівців; професійна військова освіта; система забезпечення якості; управління якістю.

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей забезпечення якості професійної військової освіти та проаналізовано діючу систему забезпечення якості професійної військової освіти у США. Розкрито концептуальне бачення та перспективні напрямки розвитку та удосконалення умов забезпечення якості професійної військової освіти у США. Узагальнено передовий досвід системи забезпечення якості професійної військової освіти, яку слід врахувати в умовах сучасного розвитку професійної військової освіти в Україні. У цьому контексті у системі професійної військової освіти важливим науковим завданням є створення умов, які забезпечать якість професійної військової освіти та підготовку кваліфікованих військових професіоналів у відповідності до вимог сучасності та стратегії розвитку Збройних сил України.

Посилання

Viter D., Mityahin O. Stratehichni priorytety pidvyshchennya boyezdatnosti Zbroynykh Syl Ukrayiny v konteksti profesionalizatsiyi viyskovoyi osvity: polityky i protsedury. Zb. nauk. prats TSVSD: NUOU, 2020. №1 (68). S. 133-137.

Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 hrudnya 1997 r. № 1410. Postanova KMU vid 30 hrudnya 2022 r. № 1490 Kyyiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1490-2022-%D0%BF#Text (data zvernennya: 24.03.2023).

Army training: expenditures for troop schools have not been justified. URL: https://www.gao.gov/products/nsiad-93-172 (data zvernennya: 23.03.2023).

DOD education benefits: data on officer participation in and views on proposed changes to the tuition assistance program. URL: https://www.gao.gov/products/gao-19-699r (data zvernennya: 24.03.2023).

Framing the Problem: Strategic Guidance and Visio. URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/MECC2018/framing_brief.pdf?ver=2018-10-26-084404-533 (data zvernennya: 31.03.2023).

Government Auditing Standards: 2023 Exposure draft. URL: https://www.gao.gov/products/gao-23-106303 (data zvernennya: 29.03.2023)

Our Core Values. URL: https://www.gao.gov/about/what-gao-does/our-core-values (data zvernennya: 24.03.2023).

Professional military education. URL: https://www.gao.gov/products/t-nsiad-91-4 (data zvernennya: 29.03.2023).

Professional military education: programs are accredited, but additional information is needed to assess effectiveness. URL: https://www.gao.gov/products/gao-20-323#summary (data zvernennya: 24.03.2023).

Requests to GAO: process and timing. U.S. Government accountability offce. URL: www.gao.gov (data zvernennya: 23.11.2022).

What GAO does. URL: https://www.gao.gov/about/what-gao-does (data zvernennya: 24.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ