МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ У МОТИВАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

  • Ігор Козубцов Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0000-0002-7309-4365

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2023-47/108-122

Ключові слова:

система військової освіти; модель; професійна підготовка; офіцер; сектор безпеки та оборони; мотивація.

Анотація

В статті вивчено та проаналізовано сучасний бойовий досвід готовності до професійної діяльності достроково підготовлених випускників вищих військових навчальних закладів. Випускник вищого військового навчального закладу має насамперед вміти ефективно організовувати, керувати, воювати, перемагати та навчати цьому своїх підлеглих. Встановлено, що молоді офіцери виявились психологічно не готові до професійної діяльності в умовах бойових дій та володіли низьким рівнем військового менеджменту. В окремих випадках у офіцерів переважав страх у прийнятті командирських рішень. Виникла потреба у рішенні завдання удосконалення існуючої моделі освітньої системи підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладів із гарантованим забезпеченням виконання вимог з високої вмотивованості, стресостійкості та готовності офіцерів до професійної діяльності в умовах бойових дій пов’язаних з високим ризиком для життя. Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій за напрямком виявив чисельні роботи дослідників, які присвятили питанню трансформації найкращої системи військової освіти до квазіподібної, як у країн членів-НАТО, але з національними особливостями. Як встановлено, існуюча модель потребує покращення саме в питання кваліфікаційного та насамперед мотиваційного відбору кандидатів вступу до вищого військового навчального закладу. Всього на всього невмотивованих кандидатів не варто навчати. Їх внутрішня мотивація не зорієнтована на набуття стресостійкості та готовності, як офіцера, до професійної діяльності в умовах бойових дій пов’язаних з високим ризиком для життя. При найменшій можливості вони проявлятимуть небажання виконувати свої посадові обов’язки. В роботі запропоновано удосконалену модель підготовки офіцерів для потреб сектору безпеки та оборони. Унікальність моделі полягає в першочерговому пріоритеті мотиваційного відбору кандидатів до вступу у вищого військового навчального закладу. Закладено механізм періодичного тестування з вивчення мотиваційно-налаштованої характеристики курсанта в продовж всього часу навчання а саме націленого на виявлення інсайдерів у майбутній професійний діяльності. Запропонована модель педагогічної системи вищого військового навчального закладу створює прецедент єдиного підходу в організації освітнього процесу у нерозривній єдності послідовної підготовки сержантів-офіцерів на засадах «лідерства».

Біографія автора

Ігор Козубцов, Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут

доктор педагогічних наук,

старший науковий співробітник

 

Посилання

Telelym V.M., Prykhodko Yu.I. (2012). Stan i tendentsii rozvytku viiskovoi osvity u providnykh krainakh svitu v konteksti yikh oboronozdatnosti [State and trends in the development of military education in the leading countries of the world in the context of their defense capability]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, 3, 6–17. (in Ukrainian).

Telelym V.M., Prykhodko Yu.I. (2013). Viiskova osvita v systemi bezpeky i oborony derzhavy [Military education in the security and defense system of the state]. Nauka i oborona, 4, 21–28. (in Ukrainian).

Telelym V.M., Prykhodko Yu.I. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv v konteksti suchasnykh form i vydiv zbroinoi borotby [Training of military specialists in the context of modern forms and types of armed struggle]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, 42, 198–210. (in Ukrainian).

Telelym V.M., Prykhodko Yu.I. (2014). Monitorynh v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [Monitoring in the system of training military specialists]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu KNU im. T. Shevchenka, 45, 256–265. (in Ukrainian).

Telelym V.M., Prykhodko Yu.I. Reformuvannia systemy viiskovoi osvity yak protses poshuku ratsionalnykh pidkhodiv i rishen [Reforming the military education system as a process of searching for rational approaches and solutions]. Naukovo-teoretychnyi ta informatsiinyi visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy “Pedahohika i psykholohiia”. 2014. № 4 (85). S. 36–43. (in Ukrainian).

Punda Yu. (2018). Osvita – holovna investytsiia v rozvytok liudskoho kapitalu sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [Education is the main investment in the development of human capital in the security and defense sector of Ukraine]. Nauka i oborona, 1, 34–40. (in Ukrainian).

Zabolotnyi O., Zelnytskyi A., Oliferuk V., Shabatina N. (2018). Kadrovyi potentsial zbroinykh syl i yakist vyshchoi viiskovoi osvity: analiz poniat ta systema zv’iazkiv [Personnel potential of the armed forces and the quality of Higher Military Education: analysis of concepts and the system of relations]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2 (38), 92–103. (in Ukrainian).

Syrotenko A.M., Bohunov S.O., Prykhodko Yu.I. (2018). Innovatsii v systemi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu: poniattia, sutnist, spriamovanist [Innovations in the system of training military specialists with higher education: concept, essence, orientation]. Nauka i oborona, 3, 38–46. (in Ukrainian).

Tiurin V.V., Salii A.H., Kasianenko M.V., Openko P.V., Martyniuk O.R. (2019). Obgruntuvannia modeli pidhotovky fakhivtsiv Povitrianykh Syl u suchasnykh umovakh [Justification of the model of training Air Force specialists in modern conditions]. Nauka i oborona, 9 (4), 20–26. (in Ukrainian).

Viter D., Mitiahin O. (2020). Profesionalizatsiia viiskovoi osvity v Ukraini: holovni napriamky, zmist ta perspektyvy [Professionalization of military education in Ukraine: main directions, content and prospects]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 1(41), 81–90. (in Ukrainian).

Oliferuk V., Viter D., Shabatina N. (2020). Modeliuvannia protsesu rozvytku viiskovoi osvity v Ukraini: pryntsypy ta pidkhody do standartyzatsii [Modeling the development of military education in Ukraine: principles and approaches to standardization]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2(42), 223–229. (in Ukrainian).

Viter D., Mitiahin O. (2020). Stratehichni priorytety pidvyshchennia boiezdatnosti Zbroinykh Syl Ukrainy v konteksti profesionalizatsii viiskovoi osvity: polityky i protsedury [Strategic priorities for improving the combat capability of the Armed Forces of Ukraine in the context of professionalization of military education: policies and procedures]. Zbirnyk naukovykh prats TsVSD, 1(68), 133–137. (in Ukrainian).

Viter D., Oliferuk V. (2021). Kontseptsiia rozvytku systemy viiskovoi osvity Ukrainy [Concept of development of the military education system of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2 (44), 29–42. (in Ukrainian).

Mitiahin O. (2021). Osvita ta indyvidualna pidhotovka u krainakh NATO [Education and individual training in NATO countries]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2 (44), 131–143. (in Ukrainian).

Rusnak I., Mirnenko V., Kas’ianenko M., Oliferuk V., Viter D. (2021). Innovatsiina viiskova osvita: stan ta perspektyvy rozvytku [Innovative military education: state and prospects of development]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2 (44), 9–20. (in Ukrainian).

Zelnytskyi A. (2021). Zvorotnyi zv’iazok yak komponent upravlinnia zminamy u systemi viiskovoi osvity [Feedback as a component of managing changes in the military education system]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2 (44), 82–90. (in Ukrainian).

Horbachevskyi S.K. (2020). Informatsiina systema otsinky profesiinykh kompetentnostei ofitseriv – vypusknykiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv taktychnoho rivnia [Information system for assessing the professional competencies of officers – graduates of higher military educational institutions of tactical level]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 2(42), 120–129. (in Ukrainian).

Kozubtsov I.M. (2022). Obrys profesiinykh vymoh do naukovo-pedahohichnykh kadriv vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Outline of professional requirements for scientific and pedagogical personnel of a higher military educational institution]. Filosofski aspekty profesiinoi osvity: materialy Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kherson – Kropyvnytskyi, 17 lystopada), 15 – 17. (in Ukrainian).

Chernykh O., Chernykh Yu. (2021). Analiz instytutsiinykh zmin u systemi pidhotovky ofitserskykh kadriv [Analysis of institutional changes in the officer training system]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 1 (43), 338–351. (in Ukrainian).

Ostapchuk V.M. (2022). Vybir profesii viiskovosluzhbovtsia suchasnoiu moloddiu: usvidomlene rishennia chy vypadkovist? [Choosing the profession of a serviceman by modern youth: a conscious decision or an accident] Suspilstvo. Derzhava. Armiia. Zbirnyk naukovykh prats (Humanitarni ta sotsialno-ekonomichni nauky). K.: VITI imeni heroiv Krut, 26, 4–7. (in Ukrainian).

Chomu viiskovosluzhbovtsi zvilniaiutsia z armii? (2020) [Why do military personnel leave the army?]. Publichna versiia. Kyiv: HO «Povernys zhyvym!», 56. (in Ukrainian).

Bohunov S., Chernykh O., Chernykh Yu. (2019). Orhanizatsiia pidhotovky ofitseriv dlia Zbroinykh Syl respubliky Latviia [Organization of Officer Training for the Armed Forces of the Republic of Latvia]. Zbirnyk naukovykh prats “Viiskova osvita”, 1(39), 29–42. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ